utenos-kolegija.lt

Lietuvių kalbos draugijos suvažiavime - aktualūs pranešimai ir kultūrinė programa

Lietuvių kalbos draugijos suvažiavime - aktualūs pranešimai ir kultūrinė programa

Rugsėjo 23 d.  Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje įvyko XVII Lietuvių kalbos draugijos (LKD) suvažiavimas, kuriame dalyvavo Utenos skyriaus atstovės Rima Žarskutė (pirmininkė), Ramutė Kavoliūnienė ir Vaida Steponėnienė.

Susirinkimui pirmininkavo prof. dr. Giedrė Čepaitienė (Šiauliai) ir Rima Žarskutė (Utena). Suvažiavimo dalyviai teigiamai įvertino LKD, kuriai vadovavo akademikas, Vilniaus universiteto prof. dr. Bonifacas Stundžia, trejų metų veiklą. LKD šiuo metu sudaro 11 skyrių. Išrinkta nauja LKD taryba, Taryba išrinko valdybą, o jos pirmininke tapo Šiaulių universiteto profesorė Genovaitė Kačiuškienė.

Didelio susidomėjimo sulaukė Agnės Aleksaitės (Lietuvių kalbos institutas) pranešimas „Metų žodžio rinkimai Lietuvoje“.

Suvažiavimo dalyviams buvo surengta plati kultūrinė programa. Jie susipažino su Ukmergės senamiesčiu, lankėsi Siesikuose, Užulėnio krašto muziejiniame komplekse, Taujėnų dvare, pasodino ąžuoliukus prie Antano Smetonos gimnazijos, A. Smetonos gimtinėje ir prie Taujėnų gimnazijos. Akcijose dalyvavo Ukmergės rajono meras Rolandas Janickas, Antano Smetonos gimnazijos direktorius Adolfas Girdžiūnas, gimnazijų mokytojai, mokiniai, vietos gyventojai.

Suvažiavimo akimirkos čia.