Pradedamas vykdyti projektas „Patirtinio mokymosi projektų sistemos tobulinimas (ELPE)“ pagal ERASMUS+KA2 Strateginių partnerysčių programą

2017-09-05

Projektas „Patirtinio mokymosi projektų sistemos tobulinimas (ELPE, 2017-1-LT01-KA203-035275)“ (angl. Experiential Live Project Enhancement) bus vykdomas dvejus metus (2017-09-01 – 2019-08-31). Įgyvendinant projekto idėjas ir tikslus bus stiprinami studentų projektinių ir tiriamųjų darbų rašymo, bendradarbiavimo su įmonėmis sprendžiant socialinių partnerių iškeltas problemas gebėjimai, tuo pačiu stiprinami studentų bendrieji gebėjimai (darbo komandoje, kūrybiškumo, strateginio mąstymo ir pan.) 

Projekto partneriai: International Centre of Studies on Tourist Economics (CISET) (Venecija, Italija), Haaga-Helia Porvoo Campus (Helsinkis, Suomija), Fundacio Universitat Autonoma de Barselona (FUAB) (Barselona, Ispanija). Utenos kolegija yra šio projekto teikėja.

Projekto tikslas - sukurti strateginę partnerystę, teigiamai prisidėsiančią prie studentų mokymo programų kokybės stiprinimo ir modernizavimo, įtraukiant aukštojo mokslo institucijas, verslo įmones ir vietos valdžios institucijas, skatinant studentų kūrybiškumą per patirtinį mokymąsi ir inovatyvių metodologijų, susijusių su e-mokymusi integravimą.

Projekto uždaviniai:

-   integruoti akademines ir  patirtines žinias, kurių pagalba būtų tobulinamos studentų asmeninės savybės ir įsidarbinimo įgūdžiai įmonėse;

-    mokyti studentus rašyti ir vykdyti realius verslo patirtinio mokymosi projektus, kuriuose studentai tobulins problemų sprendimo, sprendimų priėmimo, reflektyvumo ir komandinio darbo įgūdžius;

-    sukurti mokymosi platformą, skirtą studentų bendradarbiavimui tarp įvairių šalių aukštųjų mokyklų sprendžiant įvairias realias verslo problemas.

Projekto biudžetas: 207 775 Eur

 Projekto vadovė dr. Vaida Bartkutė-Norkūnienė