Konsultacijos ir pagalba stojantiesiems teikiant prašymus

2024-07-05

Nuo birželio 1 d. vyksta Bendrasis priėmimas į aukštąsias mokyklas.

Pagrindinis priėmimas

Stojančiųjų prašymai registruojami per Bendrojo priėmimo informacinę sistemą iki liepos 24 d. 12.00 val. Prašyme galima nurodyti iki 9 pageidavimų, juos išdėstant prioriteto tvarka.

Stojantieji į Dantų technologiją privalo išlaikyti testą. Manualinių gebėjimų patikrinimo testas stojant į Dantų technologijos studijų programą pagrindinio etapo metu vyks liepos 11 d. Dantų technikų laboratorijoje, Aušros g. 73, Utena. Datą ir laiką pasirinkti LAMA BPO sistemoje teikiant dokumentus.

Stojantieji gaus tik vieną kvietimą studijuoti. Kvietimai studijuoti bus skelbiami liepos 31 d. iki 12.00 val.

Studijų sutartys su pakviestaisiais studijuoti bus sudaromos nuo liepos 31 d. 15.00 val. iki rugpjūčio 2 d. 16.00 val., studijų sutartį pasirašant elektroniniu būdu, arba nuo rugpjūčio 1 d. 8.00 val. iki rugpjūčio 2 d. 16.00 val., atvykus į Utenos kolegiją.

Papildomas priėmimas

Pasirašę studijų sutartis pagrindinio priėmimo metu galės dalyvauti papildomame priėmime ir:
pretenduoti į likusias valstybės finansuojamas, valstybės nefinansuojamas vietas – jei buvo pasirašyta studijų sutartis dėl valstybės nefinansuojamos vietos;
pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas vietas, jei buvo pasirašyta sutartis dėl valstybės finansuojamos vietos, ar vietos su stipendija.

Papildomo priėmimo pirmas etapas vyks 2024-08-05 – 2024-08-08 15 val.
Papildomo priėmimo antras etapas vyks 2024-08-19 – 2024-08-22 15 val. 
Papildomo priėmimo metu yra teikiamas naujas prašymas.

Konsultacijos ir pagalba stojantiesiems

Stojančiuosius konsultuojame telefonais: 0 679 07743; 0 618 26044; 0 687 82516; el. paštu priemimas@utenos-kolegija.lt . Padedame pateikti prašymus ir dokumentus LAMA BPO sistemoje: Maironio g. 7, Dokumentų priėmimo tarnyba (biblioteka).

Prašome drąsiai kreiptis – ieškosime kiekvienam tinkamiausio sprendimo, kaip tapti Utenos kolegijos studentu.