Išnuomojamos negyvenamosios kolegijos patalpos

2024-05-30

VšĮ Utenos kolegija viešojo konkurso būdu išnuomoja negyvenamąsias patalpas (107 auditoriją), esančias adresu Maironio g.18, Utena, kurių paskirtis – mokymo tikslai. Nuomos laikotarpiu veiklos pobūdis nekeičiamas. Pradinė auditorijos vieno mėnesio nuomos kaina – 10,50 Eur/1kv. m. su PVM. Pradinis konkurso dalyvio įnašo dydis –1.253,70 Eur. 

Konkurso dalyviai paraišką turi pateikti užklijuotame voke su užrašu „Turto  nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

  • Paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
  • Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo.
  • Pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis.
  • Konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai.
  • Paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą. Dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešojo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą. 

Konkurso dalyviai iki dalyvių registracijos pabaigos turi pateikti mokėjimo pavedimo kopiją arba finansų įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas dalyvio pradinis įnašas (1.253,70 Eur) į Utenos kolegijos sąskaitą Nr. LT 96 7300 0100 0260 7628, AB Swedbank.

Patalpų nuomos terminas numatomas iki 2029-12-31. Paraiškos dalyvauti konkurse registruojamos iki 2024-06-10 9.00 val., adresu Maironio g.7, Utena, 15 kab. Konkursas vyks 2024 m. birželio 10 d. 9.30 val., Maironio g.7, Utena, 25 kab.,  posėdžių salė.

Informacija teikiama el. pašto adresu  vp@utenos-kolegija.lt  tel. 8 671 51592.

NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS VIEŠO KONKURSO ORGANIZAVIMO SĄLYGOS