Kolegijos atstovė EdTech centro organizuotoje stažuotėje Suomijoje

2024-05-21

Gegužės 13-17 d. dr. Vaida Bartkutė-Norkūnienė kartu su Lietuvos mokyklų, VILNIUS TECH universiteto, Nacionalinės švietimo agentūros atstovais dalyvavo EdTech centro organizuotoje trumpalaikėje stažuotėje Suomijoje. Stažuotės tikslas – susipažinti su švietimo inovacijomis, sužinoti, kaip jos gali padėti efektyviau mokyti(s), sužinoti apie verslo siūlomus sprendimus švietimo sektoriui.  

Stažuotės dalyviai lankėsi Turku universiteto mokymosi analizės tyrimų institute (TRILA), kur dalyvavo prof. Mikko-Jussi Laakso paskaitoje apie TRILA ir edukacines ekosistemas, išklausė tyrėjo Tomi Rautaoja paskaitą apie  plataus masto skaičiavimo įgūdžių ir ankstyvosios pagalbos intervencijos vertinimą, plačiai naudojamą Suomijos mokyklose.  TRILA sukūrė ir tobulina edukacinę platformą ViLLE, kurią naudoja apie 80 proc. mokyklų, profesinės mokyklos, universitetai. ViLLE turi daug šiuolaikinių mokymosi įrankių, įdiegtas sužaidybintas mokymosi procesas, užtikrinamas nuolatinis grįžtamasis ryšys tiek besimokančiam, tiek mokytojui. Mokymosi procesas nuolat stebimas ir vertinamas keliais lygiais.

Malmin bendrojo lavinimo mokykloje stažuotės dalyviai stebėjo anglų kalbos pamoką, kurioje mokytojas integruoja STEAM temas, ir socialinio emocinio ugdymo pamoką, kurios dalis vyksta anglų kalba. Stebėtose pamokose aktyviai buvo taikomas skaitmeninis turinys, interaktyvios užduotys programėlėse Baamboozle.com, Socrative, Gimkit, Twinkl, Blooket. 

Innovacijų namuose Kamppi, Helsinkyje, dalyvavo diskusijoje su edukacinių sprendimų inovatoriais: Peter Fagerström, Juhani Koivuviita, Kari Savolainen, Joonas Merikko ir Taina Mikkola. Susitikimo metu buvo pristatyti skaitmeniniai švietimo sprendimai, parodyta, kaip jie gali įgalinti pedagogus padėti besimokantiesiems ir švietimo organizacijoms pagerinti mokymosi patirtį ir daryti poveikį visuomenei, kartu pertvarkant švietimo sistemą, kad ji taptų įtraukesnė ir labiau pritaikyta mokiniams (studentams).

Joonas Merikko pristatė dirbtiniu intelektu pagrįstą SMS robotą Annie Advisor (https://annieadvisor.com/why-annie), kurio pagrindinis tikslas – supaprastinti pagalbos mokiniams (studentams) teikimą ir sumažinti iškrintančių iš mokymosi proceso procentą. SMS robotas pagalbos prašymus automatiškai nukreipia atitinkamiems žmonėms ir tarnyboms, taip užtikrinant, kad studentai laiku ir efektyviai gautų reikiamą pagalbą.

 Peter Fagerström ir Juhani Koivuviita pristatė Educraftor (https://educraftor.com/)  – mokymosi ir inovacijų transformacines strategijas ir sprendimus. Kari Savolainen – NeduAI (https://nedu.ai/en) ir ReactorEd (https://reactored.com/) mokymosi platformas. ReactorEd yra orientuota į kalbų mokymą skirtingais lygiais (A1, B1, B2) ir leidžia kurti dirbtiniu intelektu paremtą mokymo turinį bei užtikrinti, kad mokiniai liktų įsitraukę ir motyvuoti per visą mokymosi procesą.  NeduAI – į ateitį nukreiptas startuolis, skirtas kurti novatoriškus sprendimus, kurie sujungia neformalaus mokymosi galimybes ir suteikia vizualų būdą planuoti savo išsilavinimą ir karjerą.

Taina Mikkola pristatė Elina (https://www.tinyapp.fi/) programą, pritaikytą ikimokykliniam ugdymui, kuri padeda planuoti ugdymo veiklas, automatiškai atsižvelgiant į kiekvienos grupės unikalius interesus, stipriąsias puses, paramos poreikius. 

***

Stažuotė vykdoma pagal projektą „Skaitmeninė švietimo transformacija“, įgyvendinamą pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, finansuojamą Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis.

Pagal šį projektą Utenos kolegijoje suskaitmeninta 14 studijų dalykų lietuvių kalba 11 studijų programų. Suskaitmeninta medžiaga naudojama kolegijos Moodle aplinkoje. Šiuo metu rengiama dar 14 skaitmeninių mokymo priemonių.

Parengė dr. Vaida Bartkutė-Norkūnienė

Stažuotės akimirkos