utenos-kolegija.lt

Lietuvių kalbos draugijos suvažiavime pristatyta kolegijos lituanisčių veikla

Lietuvių kalbos draugijos suvažiavime pristatyta kolegijos lituanisčių veikla

Neseniai Vilniuje, M. K. Čiurlionio namuose, vyko XVI-asis Lietuvių kalbos draugijos suvažiavimas.

Ataskaitinį pranešimą draugijos suvažiavime padarė LKD valdybos pirmininkas, Vilniaus universiteto profesorius, akademikas Bonifacas Stundžia. Atsakaitoje buvo apžvelgta ir Utenos kolegijos Lietuvių kalbos draugijos narių veikla: gimtosios kalbos taisyklingumo skatininimas spaudoje, lankstinukų dalinimas viešose vietose, konsultavimo bei redagavimo darbai ugdant akademinę kalbą.

Suvažiavime dalyvavo kolegijos Lietuvių kalbos draugijos grupės pirmininkė Rima Žarskutė bei narės - Ramutė Kavoliūnienė ir Vaida Steponėnienė. Žemietis profesorius, akademikas Bonifacas Stundžia padovanojo kolegijai dr. Romualdo Šimkūno knygas ,,Visur gerai - namie geriausia", ,,Nepaprastas istorijas" ir ,,Atminties proskynos", kuriose sodria aukštaitiška šnekta vaizduojamas Utenos kraštas ir jo žmonės.

Suvažiavime diskutuota dėl LKD veiklos 2017 m. – Seimo paskelbtais Lietuvių kalbos kultūros metais, nutarta finansiškai paremti Šakiuose numatytą pastatyti paminklą lietuvių kalbai, aptarti būsimi renginiai ir svarbiausi ateities darbai. Taip pat suvažiavimo dalyviai turėjo puikią progą plačiau sužinoti apie M. K. Čiurlionį ir S. Čiurlionienę, gyvenusią šiuose namuose.