Respublikinėje konferencijoje – patirtis ir įžvalgos

2024-03-18

Kovo 14 d. Utenos kolegijoje įvyko respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Krizių centrų, teikiančių pagalbą sunkumus patiriančioms šeimoms, realijos, iššūkiai ir tendencijos“.

Ji subūrė beveik 150 tyrėjų ir praktikų  –  socialinių darbuotojų, individualios priežiūros darbuotojų, socialinio darbo dėstytojų, studentų  iš įvairių institucijų siekiant skatinti tarpprofesinį / tarpinstitucinį bendravimą ir bendradarbiavimą. 

Toks gausus dalyvių skaičius parodė konferencijos temos aktualumą bei poreikį pasidalinti savo patirtimis ir įžvalgomis apie krizių centrų, teikiančių pagalbą sunkumus patiriančioms šeimoms veiklos kryptis, darbo metodus, gerąsias patirtis bei kylančius iššūkius.

Konferencijos dalyvius pasveikino kolegijos direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui dr. Vitalija Bartuševičienė ir Medicinos fakulteto dekanė Danguolė Šakalytė. Konferencijos moderatorius – Reabilitacijos ir socialinės gerovės katedros vedėjas Edmundas Vaitiekus.

Pranešimų tematika buvo nuo krizių centrų kūrimosi patirčių iki socialinių darbuotojų veiklos aktualijų.

Vaidas Niaura, Anykščių rajono Šeimos ir vaiko gerovės centro direktorius, papasakojo, kaip kūrėsi krizių centro padalinys ir kuo jis gyvena šiandien. Apie naujai kuriamas krizių centro iššūkius ir galimybes kalbėjo Vilma Bielskienė, Šakių socialinių paslaugų centro direktorė.

Patirtimi, teikiant pagalbą šeimoms, patiriančioms socialinius sunkumus ir krizes dalinosi Daiva Navickienė, Telšių socialinių paslaugų centro direktorės pavaduotoja socialiniam darbui. Apie pseudopagalbą socialinio darbo praktikoje pranešimą skaitė dr. Birutė Švedaitė-Sakalauskė, Vilniaus universiteto Sociologijos ir socialinio darbo instituto Socialinio darbo katedros docentė.

Praktines įžvalgas, kaip supervizijos gali padėti gerinti krizių centruose dirbančių specialistų savijautą ir teikiamų paslaugų kokybę klientams, pristatė Jūratė Griciūtė, psichologė psichoterapeutė, supervizorė; VšĮ „Darni socialinė raida“ vadovė.

Kokios pagalbos Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namuose gali sulaukti  sunkumus patiriančios šeimos, papasakojo Žydrūnė Vaidachovičienė, šių namų direktoriaus pavaduotoja.

Apie psichologo vaidmenį krizių centre, darbo su klientų grupe turinį ir patirtis mintimis pasidalino Elona Berniūnienė, Anykščių rajono Šeimos ir vaiko gerovės centro krizių centro psichologė, Utenos kolegijos lektorė.

Vyko diskusijos socialinio darbo specialistams rūpimais klausimais.

Konferencijos akimirkos