Seminare - įdomūs pranešimai, praktinės patirtys ir linkėjimai

2024-02-09

Vasario 8 d. kolegijoje vyko nuotolinis seminaras „Imitacinė bendrovė: galimybės ir iššūkiai“. Renginys buvo skirtas imitacinės bendrovės „Interjeras“ veiklos 30 metų sukakčiai paminėti.

Renginio dalyvius pasveikino Utenos kolegijos direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui doc. dr. Vitalija Bartuševičienė ir Verslo ir technologijų fakulteto dekanė doc. dr. Vaida Bartkutė-Norkūnienė.

Apie naujas inciatyvas imitacinių bendrovių tinkle papasakojo Simulith centro vedėja Rima Bačiulytė ir Asociacijos LIBA prezidentas Marius Ignatonis.

Imitacinių bendrovių gerąja patirtimi pasidalino Lietuvos verslo kolegijos (Klaipėda) IB „Biurometa“ vadovė doc. Rasa Romerytė-Šereikienė.

Doc. dr. Ramutė Narkūnienė,  IB „Interjeras“ koordinatorė, apžvelgė 30-ties metų nueitą kelią: prisiminė pirmuosius bendrovės žingsnius, papasakojo apie dalyvavimą mugėse, studentų pasiekimus, kurių būta išties daug.

Kad patirtis, įgyta imitacinėje bendrovėje tikrai naudinga, parodė ir absolventų atsiliepimai bei gražūs palinkėjimai.