Erasmus+ vizitų metu aptartos bendros mokslinės veiklos

Erasmus+ vizitų metu aptartos bendros mokslinės veiklos

2023-11-24 13:32:40

Spalio – lapkričio mėnesiais grupė dėstytojų bei kitų kolegijos darbuotojų dalyvavo Erasmus+ mobilumo vizituose.

Verslo ir technologijų fakulteto dekanė dr. V. Bartkutė-Norkūnienė, Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja R. Jurgelionienė ir vyriausioji buhalterė J. Banytė-Pilkauskienė lankėsi Bydgoščiaus Kujavijos-Pomeranijos universitete (KPWS), Lenkijoje.

Susitikimuose diskutuota apie bendrus  mokslinius tyrimus, konferencijas bei intensyvias tarptautines programas studentams, studentų ir dėstytojų mainus. Aptartos mokslinių straipsnių publikavimo galimybės universitete leidžiamuose žurnaluose: „Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy“ (Bydgoščiaus KPSW ekonomikos metraščiai); „Studia z Score of legal sciences. Miscellanea“ (Teisės ir politikos srities studijos. Įvairenybės); „Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji“ (Kujavijos-Pomeranijos universiteto mokslo metraštis. Tarpdisciplininės kultūros (ir) švietimo studijos).

Inžinerijos ir technologijų katedros docentės dr. Inga Jakštonienė, dr. Jūratė Urbonienė, lektoriai Ingrida Kepalaitė ir Arūnas Pranaitis pagal Erasmus+ mobilumo programą lankėsi Daugpilio universitete, Latvijoje.

I. Kepalaitė studentams pristatė Utenos kolegiją, skaitė paskaitas „Ecology. Water protection“. Kartu su dr. I. Jakštoniene dėstytoja susitiko su aplinkos mokslo mokslininkais, kalbėjo apie studentų atliekamus tiriamuosius darbus ir mokslininkų atliekamų tyrimų tematiką.

A. Pranaitis ir dr. J. Urbonienė susitiko su Daugpilio universiteto IT studijų programų vadovais, vieni kitiems pristatė studijų programas, studijų organizavimo niuansus.

Vizito metu dėstytojai bendravo su kolegomis, dalijosi idėjomis, aptarė tolimesnio bendradarbiavimo galimybes, apžiūrėjo studijoms ir tyrimams naudojamas laboratorijas, chemijos ir fizikos laboratorijose esančią įrangą, susitiko su Erasmus+ koordinatorėmis.

Inžinerijos ir technologijų katedros vedėja G. Stasiulionienė, lektorius A. Pranaitis, administratorė L. Trinkūnienė ir Ūkio tarnybos vadovas lektorius V. Leleiva pagal Erasmus+ programą lankėsi Rezeknės technologijų akademijoje, Latvijoje.

G. Stasiulionienė studentams skaitė paskaitą ,,Pieno gaminių juslinis vertinimas“ ir vedė praktinį užsiėmimą. Praktinio užsiėmimo metu studentai buvo supažindinti su lietuviškų pieno gaminių asortimentu, pieno perdirbimo įmonėmis. Studentai turėjo galimybę jusliškai įvertinti lietuviškų pieno gaminių kokybę bei palyginti juos su latviškais pieno gaminiais. Vizito metu susipažinta su užsienio institucijoje vykdomomis Maisto produktų technologijų studijomis, jų organizavimo tvarka.

Inžinerijos fakulteto dekanas profesorius dr. Artis Teilāns ir dėstytojai pristatė fakulteto inžinerines laboratorijas, kurios naudojamos studijų procesui užtikrinti. Šiose laboratorijose Informacinių technologijų, Mechatronikos, Elektronikos ir kt. studijų programų studentai, gilindami gautas teorines žinias, atlieka įvairius laboratorinius darbus, įgyja praktinių įgūdžių, kad savarankiškai dirbdami, galėtų priimti tinkamus sprendimus. Didžiulį įspūdį vizito dalyviams  paliko lazerių centras.

Susitikimuose buvo aptartos aktualios inžinierių rengimo temos, pasidalinta patirtimi, užmegzti ryšiai bendriems tiriamiesiems taikomiesiems moksliniams darbams bei projektinei veiklai vykdyti.

Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija

2024 m. kovo 14 d. Utenos kolegijoje organizuojama respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Krizių centrų, tei...

Skaityti plačiau

Seminaras, skirtas praktikos mentoriams

Rengiant būsimus specialistus svarbus vaidmuo tenka praktikos mokytojams. Jų kompetencija sąlygoja būsimo specialisto ve...

Skaityti plačiau

Tartu Sveikatos priežiūros kolegijos komandos vizitas

Vasario 13 d. Utenos kolegijos Medicinos fakultete lankėsi Tartu Sveikatos priežiūros kolegijos (Tartu Health Care Colle...

Skaityti plačiau

Valstybės atkūrimo diena

Miela kolegijos bendruomene! Nuoširdžiai sveikinu su visų mūsų švente – Vasario 16-ąja. Tegul &sc...

Skaityti plačiau