Informacija neįgaliesiems dėl tikslinių išmokų

2023-09-07

Valstybinis studijų fondas informuoja, kad nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 m. spalio 16 d. (įskaitytinai) vyksta prašymų teikimas per Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinę sistemą (toliau – IS ,,PARAMA“) tikslinei išmokai 2023 m. rudens semestrui pagrindinio priėmimo metu gauti. 

Studentai, norėdami gauti tikslinę išmoką pagrindinio priėmimo metu, privalo per Fondo interneto tinklalapį prisijungti prie IS ,,PARAMA“ ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Tikslinė išmoka, 2023 m. rudens semestras). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į tikslinę išmoką priėmimo metu.

Primename, kad tikslinė išmoka studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos.

Asta Motiejūnienė, tel. 8 615 17312, el. paštas asta.motiejuniene@vsf.lt