Parama užsienio lietuvių studijoms

Parama užsienio lietuvių studijoms

2023-08-29 14:30:03

Valstybinis studijų fondas nuo rugpjūčio 28 iki rugsėjo 30 dienos kviečia teikti paraiškas valstybės paramai užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose gauti.

Studentai, pretenduojantys į valstybės paramą užsienio lietuviams,  kviečiami elektroniniu būdu pateikti paraišką Stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje „Parama“. 

Užsienio lietuviai gali pretenduoti į dviejų rūšių paramą.

159,25 Eur dydžio stipendija už studijų rezultatus bus skiriama studentams, neturintiems akademinių skolų.

Vienkartinė socialinė išmoka, kurios dydis priklauso nuo studento socialinių aplinkybių, siekia nuo 203 iki 319 eurų.

Pirmą kartą dėl paramos besikreipiantys užsienio lietuviai turi pateikti dokumentus ar jų kopijas, kurie patvirtina lietuvių kilmę, arba kad jie ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvą pradėjo mokytis 8-12 klasėje (gimnazijos I-IV klasėje).

Studentai, norintys gauti socialinę išmoką, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Valstybiniam studijų fondui privalo pateikti socialines aplinkybes įrodančius dokumentus.

Gyvas (kontaktinis) gyventojų priėmimas vykdomas tik iš anksto užsiregistravus ir suderinus Jums tinkamą apsilankymo laiką.

Dėl registracijos kontaktiniam priėmimui ar iškilus problemoms dėl prisijungimo prie Fondo informacinės sistemos, prašome kreiptis telefonais  +370 658 30997 arba elektroniniu paštu  aldona.valatkeviciute@vsf.lt .

Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija

2024 m. kovo 14 d. Utenos kolegijoje organizuojama respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Krizių centrų, tei...

Skaityti plačiau

Seminaras, skirtas praktikos mentoriams

Rengiant būsimus specialistus svarbus vaidmuo tenka praktikos mokytojams. Jų kompetencija sąlygoja būsimo specialisto ve...

Skaityti plačiau

Tartu Sveikatos priežiūros kolegijos komandos vizitas

Vasario 13 d. Utenos kolegijos Medicinos fakultete lankėsi Tartu Sveikatos priežiūros kolegijos (Tartu Health Care Colle...

Skaityti plačiau

Valstybės atkūrimo diena

Miela kolegijos bendruomene! Nuoširdžiai sveikinu su visų mūsų švente – Vasario 16-ąja. Tegul &sc...

Skaityti plačiau