Kolegijos atstovai – tarptautinės konferencijos Latvijoje dalyviai

2023-05-19

Grupė Utenos kolegijos darbuotojų gegužės 1819 dienomis dalyvauja Latvijos universiteto P. Stradinio medicinos kolegijos 3-iojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje ,,Sveikatos priežiūros ir socialinės gerovės kokybė - švietimas ir praktika".

Konferencijos tikslas skatinti tarpdalykinį bendradarbiavimą keičiantis akademine ir profesine patirtimi.

Konferencijos dalyviai  sveikatos ir socialinės rūpybos sektoriaus specialistai, Latvijos universiteto P. Stradino medicinos kolegijos partneriai,  akademinis personalas ir studentai iš Latvijos bei užsienio šalių mokymo institucijų. Utenos kolegijai atstovauja direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui dr. Vitalija Bartuševičienė, Medicinos fakulteto dekanė Danguolė Šakalytė, Tarptautinių ryšių skyriaus specialistas Deividas Kurlavičius, vyr. buhalterė Jurgita Banytė-Pilkauskienė, Projektų valdymo skyriaus specialistė Dalia Stunžėnienė, praktikų vadovė Inga Ubeikienė, lektoriai Ramunė Ubeikienė, Edmundas Vaitiekus, Paulius Šakalis.