Utenos r. savivaldybėje esančių vandens telkinių maudyklų vandens skaidrumo vertinimas

Utenos r. savivaldybėje esančių vandens telkinių maudyklų vandens skaidrumo vertinimas

2022-11-11 09:58:11

Utenos kolegija tradiciškai dalyvauja Utenos rajono savivaldybės gamtosauginės veiklos projektų veiklose. 2022 m. metais iš Utenos rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų buvo finansuota Verslo ir technologijų fakulteto Inžinerijos ir technologijų katedros dėstytojų parengta projekto „Utenos rajono savivaldybėje esančių vandens telkinių maudyklų vandens skaidrumo vertinimas“ paraiška (projekto koordinatorė doc. dr. Inga Jakštonienė).

Poreikis vertinti maudyklų vandens skaidrumą atsirado nuo 2022 m. gegužės 1d., įsigaliojus Lietuvos higienos normos HN 92:2018 ,,Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ pakeitimams. Vandens skaidrumas gali sumažėti dėl įvairių priežasčių, viena iš jų – melsvabakterių kiekio padidėjimas. Melsvabakterės – žalios, melsvos ar rusvos spalvos bakterijų karalystei priklausantys nejudrūs branduolio neturintys vienaląsčiai, kolonijiniai ar daugialąsčiai mikroorganizmai, gebantys atlikti fotosintezę. Pagal HN 92:2018 reikalavimus, nustačius melsvabakterių kiekį, didesnį nei 20 000 ląstelių/ml, reikia informuoti visuomenę ir rekomenduoti nesimaudyti. Nustačius melsvabakterių kiekį didesnį nei 100 000 ląstelių/ml, uždrausti maudytis ir stebėseną vykdyti reguliariai kas savaitę, kol melsvabakterių kiekis bus mažesnis nei 100 000 ląstelių/ml. Jeigu vandens skaidrumas lygus ar didesnis kaip 1 m, tai pavojaus, kad melsvabakterių bus daug, nėra. Jeigu vandens skaidrumas yra mažesnis kaip 1 m, bet didesnis nei 50 cm, Higienos norma reikalauja atlikti chlorofilo „a“ tyrimus, informuoti visuomenę, rekomenduoti nesimaudyti. Esant vandens skaidrumui mažesniam negu 50 cm, reikia atlikti chlorofilo „a“ ir melsvabakterių kiekių tyrimus. Taigi, vandens skaidrumo matavimas yra paprastas ir pigus būdas nustatyti, ar vandenyje nėra didelio melsvabakterių kiekio, kuris keltų pavojų besimaudantiems.

Pagrindinis projekto tikslas – matuoti vandens skaidrumą 8 kartus, kas dvi savaites Utenos rajono Alaušo ežero Sudeikių miestelyje, Tauragno ežero Tauragnuose, Dauniškio ežero prie Aušros g., Utenos tvenkinio prie Vestuvių kalno esančiose maudyklose. Projekto vykdymui buvo tinkamai pasiruošta: išnagrinėti aktualūs teisės aktai, įsigyta priemonė Seki (Secchi) diskas vandens skaidrumui matuoti. Projekto vykdytojos doc. dr. Inga Jakštonienė ir lektorė Nijolė Rukštelienė matavo vandens skaidrumą maudyklose pagal Aplinkos apsaugos skyriaus pateiktą grafiką ir nurodytas koordinates. Matavimai buvo atliekami 8 kartus, kas dvi savaites, pradedant gegužės 30 d. ir baigiant rugsėjo 8 d., protokolai pateikti Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriui. Utenos tvenkinyje gegužės 30 d. ir birželio 16 d. skaidrumas nematuotas dėl vykdytų remonto darbų ir nuleisto vandens. Nustatyta, kad Utenos rajono ežerai skaidrūs: maudyklų vandens skaidrumas visada viršijo 1 m, išskyrus vieną atvejį Utenos tvenkinio maudykloje 2022-08-23, kai vandens skaidrumas buvo lygus 1 m. Taigi, visais atvejais matuojant vandens skaidrumą, buvo nustatyta, kad nereikia atlikti papildomų tyrimų, vandens kokybė šiuo požiūriu gera, nėra padidinto melsvabakterių kiekio pavojaus.

Greta pagrindinio labai praktiško projekto tikslo buvo ir kitų tikslų. Dėstytojai pakėlė savo kvalifikaciją vandens tyrimų srityje, vandens skaidrumo matavimas įtrauktas į Aplinkos apsaugos inžinerijos ir Darbų sauga ir aplinkos inžinerija studijų programų praktinius darbus, posėdžio metu su projekto vykdymu susipažino ir kiti Inžinerijos ir technologijų katedros dėstytojai. Vykdant projektą nuvažiuota apie 900 km, dar kartą įsitikinta, kokia graži Utenos rajono gamta, paplūdimiai tvarkingi ir švarūs, o maudyklų vanduo skaidrus. Beveik kiekvieną kartą matuojant skaidrumą poilsiautojai domėjosi, kas čia daroma, kokia maudyklų vandens kokybė, kas ir kodėl šiuos tyrimus atlieka.

Projekto vykdytojos dėkoja Utenos rajono savivaldybės administracijai už veiklos finansavimą ir tikisi tolimesnio bendradarbiavimo. Manome, kad šis projektas buvo naudingas visiems dalyviams ir Utenos rajono savivaldybės administracijai, todėl maudyklų vandens skaidrumą Utenos kolegija galėtų nustatyti kiekvienais metais.

                  

Parodoje – miesto architektūros įkvėptos nuotraukos

Rugsėjo 29 d. 11.00 val. Utenos kolegijos Koridoriaus galerijoje M-7 atidaroma Teisės studijų programos III-io kurso stu...

Skaityti plačiau

Svečiams iš Ispanijos pristatytas neformalusis švietimas ir tarptautiniai projektai

Rugsėjo 21 d. Utenos kolegijoje lankėsi Ispanijos Valensijos miesto švietimo skyriaus ir Utenos švietimo c...

Skaityti plačiau

Skaitmeninė realybė mokant užsienio kalbų

Rugsėjo 19-20 dienomis Utenos kolegijoje vyko 4-asis tarptautinio projekto „Skaitmeninė realybė mokant medicinos s...

Skaityti plačiau

Bendrų idėjų paieška Erasmus+ kontaktiniame seminare Taline

Verslo ir technologijų fakulteto dekanė dr. V. Bartkutė-Norkūnienė rugsėjo 19-22 d. dalyvauja Erasmus+ kontaktiniame sem...

Skaityti plačiau