Skelbiamas konkursas Utenos kredito unijos vardinei stipendijai gauti

2022-09-16 10:57:02

Konkurse gali dalyvauti Utenos kolegijos Vadybos ir Apskaitos studijų krypčių studijų programų nuolatine ir ištęstine studijų forma studijuojantys geriausiai besimokantys, visuomeniškai aktyvūs, taikomojoje mokslinėje veikloje dalyvaujantys studentai.

Vieniems mokslo metams skiriamos stipendijos dydis studentui yra vienas tūkstantis eurų (1000 eurų). Stipendijos dydis studentui – 100 eurų per vieną mėnesį.

Per mokslo metus skiriama 1 stipendija.

Stipendijos mokėjimo trukmė – 10 mėnesių: nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 30 d.

Studentas, norintis gauti Stipendiją, Kolegijos administracijai turi pateikti:

  1. prašymą direktoriaus vardu skirti Stipendiją;
  2. motyvacinį laišką;
  3. gyvenimo aprašymą, CV;
  4. pasiekimus mokslinėje taikomojoje ir (ar) visuomeninėje veikloje įrodančius dokumentus (pageidautina);
  5. duomenis apie baigto pavasario semestro studijų dalykų įvertinimus, pirmo kurso studentai – duomenis apie konkursinį stojamąjį balą.

Dokumentai turi būti pateikti raštu, pretendentui tiesiogiai atvykus į Kolegijos administraciją, paštu arba elektroniniu paštu, šiuo adresu: Utenos kolegijos administracija, Maironio g. 7, LT 28142, el. p. administracija@utenos-kolegija.lt. Dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d.

Utenos kredito unijos vardinių stipendijų skyrimo nuostatai

                                                             

              

Konkursas E. Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo stipendijai gauti

Konkurse gali dalyvauti Utenos kolegijos geriausiai besimokantys, visuomeniškai aktyvūs, taikomojoje mokslinėje v...

Skaityti plačiau

Šaukiamas akademinės bendruomenės susirinkimas

Dėmesio! Utenos kolegijos Akademinė taryba 2022 m. spalio 11 d. 13 val. šaukia akademinės bendruomenės susirinkim...

Skaityti plačiau

Europos judumo savaitės renginys

Rugsėjo 21 d. Verslo ir technologijų fakultete renginys ,,Judėk laisviau"  Europos judumo savaitei paminėti sukviet...

Skaityti plačiau

Lietuvos kolegijų matematikos dėstytojų asociacijos konferencija

Rugsėjo 19 d. dr. Vaida Bartkutė-Norkūnienė ir lektorė Aušra Lankauskienė dalyvavo Lietuvos kolegijų matematikos...

Skaityti plačiau