Tiesioginis priėmimas į kolegiją

Tiesioginis priėmimas į kolegiją

2022-08-14 14:23:26
Į laisvas valstybės nefinansuojamas vietas galima pretenduoti tiesioginiu būdu. Priėmimas vyksta iki rugsėjo 30 d.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas reikia būti išlaikius bent vieną valstybinį brandos egzaminą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 m. (jei vidurinis išsilavinimas įgytas anksčiau, pakanka turėti brandos atestatą).

Reikalingas konkursinis stojamasis balas yra 2,5. Už tam tikras veiklas ir pasiekimus galima gauti papildomų balų, įskaičiuojamų į reikalaujamą konkursinį balą. Neatitinkantiems minimalių kriterijų yra galimybė studijuoti klausytojo statusu.

Konkursinio balo skaičiuoklę rasite čia.

Tiesioginio priėmimo procedūros ir tvarka:

 1. Stojantysis el. pašto adresu priemimas@utenos-kolegija.lt atsiunčia brandos atestato, profesinio mokymo diplomo, kitų išsilavinimo dokumentų, bei dokumentų, įrodančių teisę į papildomų balų skyrimą, kopijas, asmens dokumento kopiją (skenuotas arba kokybiškai fotografuotas), laiške nurodydamas, į kokią studijų programą ketina stoti, bei užpildytą prašymo formą.Pateikti prašymą ir dokumentus galima ir užpildžius kolegijos svetainėje esančią registraciją.
 2. Priėmimo tarnyba suskaičiuoja stojamąjį konkursinį balą ir informuoja stojantįjį apie įstojimo galimybę.
 3. Su atrinktais kandidatais sudaromos studijų sutartys. Jos gali buti popierinės arba elektroninės:
  • Popierinės sutartys pasirašomos atvykus į Priėmimo tarnybą (Maironio g. 7, Utena). Kartu reikia pateikti ir išsilavinimo dokumentų bei asmens dokumento kopijas, pasiekimus, už kuriuos buvo suteikti papildomi balai, įrodančių dokumentų kopijas.
  • Elektroninės sutartys pasirašomos el. parašu arba mobiliu parašu ir kt. analogiškomis priemonėmis.

Prieš sudarant sutartį turi būti sumokėta 40 Eur registracijos įmoka.

Nuo registracijos įmokos atleidžiami:

 • ne vyresni nei 24 m. našlaičiai, neturintys abiejų tėvų arba globėjų;
 • ne vyresni nei 24 m. vaikų globos namų auklėtiniai;
 • asmenys, kurių darbingumo lygis yra 0–45.

Registracijos įmoka gali būti sumokėta šiais būdais:

 • grynais pinigais kolegijoje;
 • banko pavedimu į Utenos kolegijos sąskaitą:

  Banko pavadinimas AB bankas „Swedbank“
  Banko kodas 73000
  Sąskaitos Nr. LT96 7300 0100 0260 7628
  Įmokos gavėjas Utenos kolegija
  Įmonės kodas 111965850
  Įmokos pavadinimas Registracijos įmoka
  Stojančiojo vardas, pavardė
  Mokėtojo asmens kodas įrašyti stojančiojo asmens kodą.

Sumokėtos įmokos kvitas turi būti pateikiamas kolegijos Dokumentų priėmimo tarnybai arba atsiųstas el. paštu, jei sutartis sudaroma el. forma.

Informacija ir konsultacijos dėl laisvų studijų vietų, papildomų balų skyrimo, klausytojo studijų ir kitais priėmimo klausimais teikiama telefonais: 8 679 07743; 8 618 26044; 8 687 82 516; el. paštu priemimas@utenos-kolegija.lt arba kolegijoje: Maironio g. 7,  I a., Dokumentų priėmimo tarnyba. Maloniai prašome kreiptis - kiekvienu atveju ieškome individualaus sprendimo.

Informacija apie studentams Valstybinio studijų fondo skiriamą finansinę paramą.

Vietos studentų namuose rezervacija.

Konkursas E. Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo stipendijai gauti

Konkurse gali dalyvauti Utenos kolegijos geriausiai besimokantys, visuomeniškai aktyvūs, taikomojoje mokslinėje v...

Skaityti plačiau

Šaukiamas akademinės bendruomenės susirinkimas

Dėmesio! Utenos kolegijos Akademinė taryba 2022 m. spalio 11 d. 13 val. šaukia akademinės bendruomenės susirinkim...

Skaityti plačiau

Europos judumo savaitės renginys

Rugsėjo 21 d. Verslo ir technologijų fakultete renginys ,,Judėk laisviau"  Europos judumo savaitei paminėti sukviet...

Skaityti plačiau

Lietuvos kolegijų matematikos dėstytojų asociacijos konferencija

Rugsėjo 19 d. dr. Vaida Bartkutė-Norkūnienė ir lektorė Aušra Lankauskienė dalyvavo Lietuvos kolegijų matematikos...

Skaityti plačiau