Papildomo priėmimo sutarčių sudarymas

Papildomo priėmimo sutarčių sudarymas

2022-08-09 15:03:53

Papildomo priėmimo kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 10 d. iki 12.00 val., juos stojantieji ras prisijungę prie priėmimo informacinės sistemos LAMA BPO, taip pat gaus nurodytu elektroninio pašto adresu.

Sutartys sudaromos šiais būdais:

 • Elektroninis studijų sutarčių su pakviestaisiais sudarymas LAMA BPO sistemoje vyks nuo rugpjūčio 10 d. 15.00 val. iki 12 d. Sudarius studijų sutartį  LAMA BPO sistemoje, žemiau išvardintus dokumentus ir registracijos įmoką patvirtinantį kvitą reikia atsiųsti Dokumentų priėmimo tarnybai el. p. priemimas@utenos-kolegija.lt
 • Tiesioginiu būdu studijų sutarčių sudarymas Utenos kolegijoje vyksta nuo rugpjūčio 11 d. 8.00 val. iki rugpjūčio 12 d. 17.00 val. Dokumentų priėmimo tarnyboje, Maironio g. 7. 

Reikalingi dokumentai:

Sudarant studijų sutartį, stojantysis (arba notaro įgaliotas asmuo) turi pateikti šiuos dokumentus ir jų kopijas:

 1. pasą arba asmens tapatybės kortelę;
 2. brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitą (-us) vidurinį išsilavinimą liudijantį (-ius) dokumentą (-us);
 3. kitus išsilavinimą patvirtinančius ir pretendavimo į papildomus balus dokumentus;
 4. dokumentus, patvirtinančius vardo arba pavardės keitimą, jei ne visi pateikiami dokumentai yra tuo pačiu vardu arba ta pačia pavarde;
 5. kitus prašyme nurodytus dokumentus;
 6. 40 Eur registracijos įmokos kvitą.

Registracijos įmoką sumokėti galima:

 • grynais pinigais kolegijoje;
 • banko pavedimu į Utenos kolegijos sąskaitą:

  Banko pavadinimas AB bankas „Swedbank“
  Banko kodas 73000
  Sąskaitos Nr. LT96 7300 0100 0260 7628
  Įmokos gavėjas Utenos kolegija
  Įmonės kodas 111965850
  Įmokos pavadinimas Registracijos įmoka
  Stojančiojo vardas, pavardė
  Mokėtojo asmens kodas įrašyti stojančiojo asmens kodą.

Nuo registracijos įmokos atleidžiami: ne vyresni nei 24 m. našlaičiai, neturintys abiejų tėvų arba globėjų; ne vyresni nei 24 m. vaikų globos namų auklėtiniai; asmenys, kurių darbingumo lygis yra 0–45 %.

Vietos Studentų namuose rezervacija pirmakursiams.

Negavusius kvietimo per LAMA BPO kviečiame teikti prašymus studijuoti tiesioginiu būdu Utenos kolegijoje. Konsultacijos stojantiesiems teikiamos: 8 679 07743; 8 618 26044; 8 687 82 516; el. paštu priemimas@utenos-kolegija.lt arba kolegijoje: Maironio g. 7,  I a. Dokumentų priėmimo tarnyba.

Konkursas E. Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo stipendijai gauti

Konkurse gali dalyvauti Utenos kolegijos geriausiai besimokantys, visuomeniškai aktyvūs, taikomojoje mokslinėje v...

Skaityti plačiau

Šaukiamas akademinės bendruomenės susirinkimas

Dėmesio! Utenos kolegijos Akademinė taryba 2022 m. spalio 11 d. 13 val. šaukia akademinės bendruomenės susirinkim...

Skaityti plačiau

Europos judumo savaitės renginys

Rugsėjo 21 d. Verslo ir technologijų fakultete renginys ,,Judėk laisviau"  Europos judumo savaitei paminėti sukviet...

Skaityti plačiau

Lietuvos kolegijų matematikos dėstytojų asociacijos konferencija

Rugsėjo 19 d. dr. Vaida Bartkutė-Norkūnienė ir lektorė Aušra Lankauskienė dalyvavo Lietuvos kolegijų matematikos...

Skaityti plačiau