utenos-kolegija.lt

Konferencija „COVID-19 poveikis studentų akademiniam ir socialiniam gyvenimui“

2021 m. lapkričio 26 d. 10.00 val. Mykolo Romerio universitetas organizuoja nuotolinę konferenciją „COVID-19 poveikis studentų akademiniam ir socialiniam gyvenimui“.

Konferencija organizuojama įgyvendinant projektą “Covid-19 poveikis studentų akademiniam ir socialiniam gyvenimui”, finansuojamą Valstybinio studijų fondo. Projekto partneriai: Utenos kolegija ir Vilniaus kolegija.

Konferencija skirta Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams aptarti Covid-19 pandemijos klausimus ir aktualijas. Nuotolinių studijų ir mokymosi iššūkiai koronaviruso (COVID-19) pandemijos laikotarpiu (studijų kokybė studentų akimis, pakitusi socialinė aplinka, mokymosi ir gyvenimo sąlygos (bendrabučiai), praktikų organizavimas, studentų mobilumo sąlygos, techninės galimybės, akademinis sąžiningumas ir kt.).

Programa.

Daugiau informacijos ir registracija.