Įteikta dr. E. Šimkūnaitės vardo stipendija

Įteikta dr. E. Šimkūnaitės vardo stipendija

2021-11-19 12:03:01

Lapkričio 18 d. Utenos kolegijos bibliotekoje buvo įteikta dr. Eugenijos Šimkūnaitės vardo stipendija (toliau - Stipendija).

Stipendijos laimėtoja - aktyvi ir visuomeniška studentė

Stipendijos steigėjai – dr. E. Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondas kartu su Utenos Rotary klubu. Pretenduoti į šią 2000 Eur metinę Stipendiją galėjo Utenos kolegijos Sveikatos mokslų studijų krypčių grupės studijų programų geriausiai besimokantys, visuomeniškai aktyvūs, taikomojoje mokslinėje veikloje dalyvaujantys studentai. Savo kandidatūras Stipendijai gauti pateikė penki kolegijos studentai.

Komisijos sprendimu dr. E. Šimkūnaitės vardo stipendija buvo skirta Bendrosios praktikos slaugos studijų programos trečiakursei Ievai Šakinytei. Studentė domisi naujovėmis, yra labai visuomeniška, turi savanorystės patirties. I. Šakinytės projekto tema - ,,Fitoterapijos taikymas pacienčių, sergančių endometrioze, sukeltų slaugos problemų sprendime“. Studentė argumentuotai pagrindė temos pasirinkimą, kuo ji susijusi su E. Šimkūnaitės veiklos tęstinumu, paaiškino, kaip bus atliekamas tyrimas ir viešinami jo rezultatai. Didelį įspūdį komisijai padarė studentės savanoriška ir labdaringa veikla, kuri buvo artima ir dr. E. Šimkūnaitei.

Pasveikinti Stipendijos laimėtojos atvyko dr. E. Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo prezidentas Darius Šinkūnas, Fondo valdybos pirmininkė Birutė Karnickienė, Utenos Rotary klubo prezidentas Dalius Gudelis ir kiti klubo atstovai, kolegijos dėstytojai, administracijos ir kiti darbuotojai.

Prisiminimai apie Utenos krašto legendą ir žvilgsnis į būsimus darbus

Kolegijos direktorius dr. Raimundas Čepukas ir Fondo atstovai D. Šinkūnas bei B. Karnickienė šiltai prisiminė įvairiapusę ir unikalią Utenos krašto legendos – habilituotos biologijos mokslų daktarės, žolininkės, liaudies žiniuonės E. Šimkūnaitės asmenybę, pasidalino susitikimų su ja asmeninėmis patirtimis. Taip pat jie pasidžiaugė, kad garsiosios kraštietės idėjos ir darbai paskatino studentus imtis su tuo susijusių mokslinių-praktinių projektų.

Utenos Rotary klubo, finansavusio Stipendiją, prezidentas D. Gudelis pastebėjo, kad galimybė duoti dažnai yra didesnis džiaugsmas negu gauti. Ypač tai pasakytina tada, kai parama skirta tokiam prasmingam tikslui - padėti  jaunam žmogui siekti savo profesinių tikslų.

Bibliotekoje buvo surengta paroda, skirta dr. E. Šimkūnaitei atminti. Svečiai iš Fondo bibliotekai padovanojo dr. E. Šimkūnaitės knygų. Be dovanų neliko ir Stipendijos laimėtoja bei visi, prisidėję prie Stipendijos įsteigimo ir konkurso organizavimo.

Bendradarbiavimas tarp Utenos kolegijos ir dr. E. Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo numatomas ir kitomis formomis: bendros konferencijos, švietėjiška ir kt. veikla.

Karjeros ir komunikacijos skyriaus specialistė Ramutė Kavoliūnienė

Renginio akimirkos P. Šakalio nuotraukose.

Papildomo priėmimo sutarčių sudarymas

Papildomo priėmimo kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 10 d. iki 12.00 val., juos stojantieji ras prisijungę pr...

Skaityti plačiau

Puikus Aprangos technologijų studijų programos įvertinimas

Utenos kolegijoje vykdoma Polimerų ir tekstilės technologijų studijų kryptis akredituota maksimaliam 7 metų laikotarpiui...

Skaityti plačiau

Vyksta papildomas priėmimas

Rugpjūčio 3-5 dienomis vyksta papildomas priėmimas.  Stojantieji kviečiami teikti prašymus Bendrojo priėmi...

Skaityti plačiau

Vietos Studentų namuose rezervacija pirmakursiams

Pirmakursių dėmesiui! Rezervuokite vietą Studentų namuose greitai ir patogiai! Verslo ir technologijų fakulteto student...

Skaityti plačiau