Įteikta dr. E. Šimkūnaitės vardo stipendija

Įteikta dr. E. Šimkūnaitės vardo stipendija

2021-11-19 12:03:01

Lapkričio 18 d. Utenos kolegijos bibliotekoje buvo įteikta dr. Eugenijos Šimkūnaitės vardo stipendija (toliau - Stipendija).

Stipendijos laimėtoja - aktyvi ir visuomeniška studentė

Stipendijos steigėjai – dr. E. Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondas kartu su Utenos Rotary klubu. Pretenduoti į šią 2000 Eur metinę Stipendiją galėjo Utenos kolegijos Sveikatos mokslų studijų krypčių grupės studijų programų geriausiai besimokantys, visuomeniškai aktyvūs, taikomojoje mokslinėje veikloje dalyvaujantys studentai. Savo kandidatūras Stipendijai gauti pateikė penki kolegijos studentai.

Komisijos sprendimu dr. E. Šimkūnaitės vardo stipendija buvo skirta Bendrosios praktikos slaugos studijų programos trečiakursei Ievai Šakinytei. Studentė domisi naujovėmis, yra labai visuomeniška, turi savanorystės patirties. I. Šakinytės projekto tema - ,,Fitoterapijos taikymas pacienčių, sergančių endometrioze, sukeltų slaugos problemų sprendime“. Studentė argumentuotai pagrindė temos pasirinkimą, kuo ji susijusi su E. Šimkūnaitės veiklos tęstinumu, paaiškino, kaip bus atliekamas tyrimas ir viešinami jo rezultatai. Didelį įspūdį komisijai padarė studentės savanoriška ir labdaringa veikla, kuri buvo artima ir dr. E. Šimkūnaitei.

Pasveikinti Stipendijos laimėtojos atvyko dr. E. Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo prezidentas Darius Šinkūnas, Fondo valdybos pirmininkė Birutė Karnickienė, Utenos Rotary klubo prezidentas Dalius Gudelis ir kiti klubo atstovai, kolegijos dėstytojai, administracijos ir kiti darbuotojai.

Prisiminimai apie Utenos krašto legendą ir žvilgsnis į būsimus darbus

Kolegijos direktorius dr. Raimundas Čepukas ir Fondo atstovai D. Šinkūnas bei B. Karnickienė šiltai prisiminė įvairiapusę ir unikalią Utenos krašto legendos – habilituotos biologijos mokslų daktarės, žolininkės, liaudies žiniuonės E. Šimkūnaitės asmenybę, pasidalino susitikimų su ja asmeninėmis patirtimis. Taip pat jie pasidžiaugė, kad garsiosios kraštietės idėjos ir darbai paskatino studentus imtis su tuo susijusių mokslinių-praktinių projektų.

Utenos Rotary klubo, finansavusio Stipendiją, prezidentas D. Gudelis pastebėjo, kad galimybė duoti dažnai yra didesnis džiaugsmas negu gauti. Ypač tai pasakytina tada, kai parama skirta tokiam prasmingam tikslui - padėti  jaunam žmogui siekti savo profesinių tikslų.

Bibliotekoje buvo surengta paroda, skirta dr. E. Šimkūnaitei atminti. Svečiai iš Fondo bibliotekai padovanojo dr. E. Šimkūnaitės knygų. Be dovanų neliko ir Stipendijos laimėtoja bei visi, prisidėję prie Stipendijos įsteigimo ir konkurso organizavimo.

Bendradarbiavimas tarp Utenos kolegijos ir dr. E. Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo numatomas ir kitomis formomis: bendros konferencijos, švietėjiška ir kt. veikla.

Karjeros ir komunikacijos skyriaus specialistė Ramutė Kavoliūnienė

Renginio akimirkos P. Šakalio nuotraukose.

Parodoje – miesto architektūros įkvėptos nuotraukos

Rugsėjo 29 d. 11.00 val. Utenos kolegijos Koridoriaus galerijoje M-7 atidaroma Teisės studijų programos III-io kurso stu...

Skaityti plačiau

Svečiams iš Ispanijos pristatytas neformalusis švietimas ir tarptautiniai projektai

Rugsėjo 21 d. Utenos kolegijoje lankėsi Ispanijos Valensijos miesto švietimo skyriaus ir Utenos švietimo c...

Skaityti plačiau

Skaitmeninė realybė mokant užsienio kalbų

Rugsėjo 19-20 dienomis Utenos kolegijoje vyko 4-asis tarptautinio projekto „Skaitmeninė realybė mokant medicinos s...

Skaityti plačiau

Bendrų idėjų paieška Erasmus+ kontaktiniame seminare Taline

Verslo ir technologijų fakulteto dekanė dr. V. Bartkutė-Norkūnienė rugsėjo 19-22 d. dalyvauja Erasmus+ kontaktiniame sem...

Skaityti plačiau