utenos-kolegija.lt

Kolegijos tarybos ir Akademinės tarybos išplėstinis posėdis

Spalio 25 d. (pirmadienį) 10.00 val.  38 auditorijoje, Maironio g. 7, vyks Utenos kolegijos kolegijos tarybos ir Akademinės tarybos posėdis išplėstinis posėdis.

Numatoma darbotvarkė:

1. Dėl  Valstybės kontrolės auštojo mokslo audito išvadų ir rekomendacijų. Pranešėjas - kolegijos direktorius dr. Raimundas Čepukas.

2. Dėl 2021 m. studentų priėmimo į Utenos kolegiją rezultatų. Pranešėja - Karjeros ir komunikacijos skyriaus vedėja Vaida Steponėnienė.

3. Dėl Utenos kolegijos institucinio vertinimo rezultatų. Pranešėja - kolegijos direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui dr. Vitalija Bartuševičienė.

4. Dėl einamųjų klausimų.