utenos-kolegija.lt

Baigiamoji projekto DICCMEM konferencija ir projekto rezultatai

Baigiamoji projekto DICCMEM konferencija ir projekto rezultatai

2021 m. rugsėjo 10-11 d. Balstogės technologijų universiteto Inžinerijos vadybos fakultete įvyko projekto Nr. 2019-1-LV-01-KA-203-06-04-14 „Development and Introduction of a Communication Competencies Model for Enhancing and Maintaining a Business Mentor Network (DICCMEM)“ baigiamoji konferencija. Konferencijoje dalyvavo doc. dr. Vaida Bartkutė-Norkūnienė, Verslo ir technologijų fakulteto dekanė; Aurelija Pelenienė, Projektų valdymo skyriaus vedėja, Verso ir technologijų fakulteto Verslo ir viešosios vadybos katedros lektorė; Jurgita Banytė-Pilkauskienė, Buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vyr.buhalterė; Vigandas Leleiva, Verso ir technologijų fakulteto Verslo ir viešosios vadybos katedros lektorius, Ūkio tarnybos vadovas.

Konferencijoje buvo aptarti projekto valdymo elementai: Rizikos valdymo, Kokybės įvertinimo, Tvarumo, naudojimo ir stebėsenos bei Komunikacijos planai, jų įgyvendinimas, pristatyti projekto partnerystėje sukurti intelektualūs produktai:

1. Publikuota monografija COMMUNICATIONS SKILLS FOR MENTORS AND MENTEES IN ENTREPRENEURSHIP: THEORY AND PRACTICE. ISBN 978-9984-44-250-1 (eBook),2020. Utenos kolegijos autoriai: dr. V. Bartuševičienė, dr. V. Bartkutė-Norkūnienė, R. Jodienė parengė 3 dalį „Communication skills for mentors and mentees“, p.33-49, ir 10 dalį „The results of the research – Lithuania“, p.145-162.

2. Parengtas ir publikuotas mokslinis straipsnis „Expression of Communication Skills and Benefits for Creating an Effective Mentoring Environment. Comparative Analysis of the Case of Lithuania and Latvia". Environment. Technology. Resources. Rezekne, Latvia. Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference. Volume 1, 2021, p. 23-29 (SCOPUS database). dr. V. Bartuševičienė, dr. V. Bartkutė-Norkūnienė, R. Jodienė, bendraautorės: A. Zvaigzne, I. Mietule, S. Murinska, I. Kotāne (Rezekne Academy of Technologies).

3. Parengta e-Mentoriaus knyga / Mentoring Handbook anglų ir lietuvių kalbomis, 2021 m. Utenos kolegijos autorių R. Jodienės, R. Kavoliūnienės, A. Pelenienės parengta 5 dalis „Efektyvūs komunikacijos kanalai ir verslo mentorystės priemonės“, 73-91 psl., parengtas viso leidinio vertimas į lietuvių kalbą. E-leidinys anglų k. bus publikuotas artimiausiu metu.