utenos-kolegija.lt

Pristatyta verslumo iniciatyvas skatinančių projektų patirtis

Pristatyta verslumo iniciatyvas skatinančių projektų patirtis

Lapkričio 13 d. poilsio ir pramogų centre ,,Gervalis" vyko Utenos miesto vietos veiklos grupės organizuotas renginys „Partnerystės dialogas “. Renginyje dalyvavo ir patirtimi pasidalino projektų vykdytojai, kurie įgyvendina projektus pagal Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016–2022 m. vietos plėtros strategijos finansuojamas veiklas.

Buvo pristatyti ir aptarti projektai, nukreipti į socialinės atskirties mažinimą, bei projektai, skirti verslumo iniciatyvoms skatinti. Utenos kolegijos neformalių verslumo iniciatyvų projektų patirtimi pasidalino Strateginės plėtros skyriaus vedėja Aurelija Pelenienė. Ji papasakojo apie kolegijos projektus „Verslo degustacija“, „Nauji gebėjimai naujos galimybės“ bei kartu su Neformalaus ugdymo centru įgyvendintą projektą ,,Y karta miestui". Šių projektų veiklose buvo ugdomi dalyvių verslumo, kūrybiškumo, skaitmeninio raštingumo, komunikacijos ir kiti įgūdžiai,  kurie padidino jų galimybes įsitvirtinti darbo rinkoje.