utenos-kolegija.lt

Tarp LR Prezidentų vardo stipendininkų - ir Utenos kolegijos studentas

Tarp LR Prezidentų vardo stipendininkų - ir Utenos kolegijos studentas

Dvidešimt devyni Lietuvos kolegijų ir universitetų studentai įvertinti Prezidentų Kazio Griniaus, Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko stipendijomis, kurioms  kandidatai atrenkami atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, studijų, mokslinės ir meninės veiklos įvertinimus, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo darbus ir kt.

Kandidatūras stipendijoms teikia aukštosios mokyklos, jas vertina Lietuvos mokslų akademijos ekspertai.

Viena iš penkių kolegijoms paskirtų stipendijų atiteko Utenos kolegijai.

Plačiau skaityti čia.