utenos-kolegija.lt

Paskaita apie kosmoso teisę

Paskaita apie kosmoso teisę

Gegužės 11 d.  Verslo ir viešosios vadybos katedra sukvietė kolegijos dėstytojus ir studentus į seminarą-paskaitą ,,Kosmoso teisė ir Europos Sąjungos kosmoso programa”, kurią skaitė Europos Komisijos Generalinio Direktorato „Gynybos pramonė ir Kosmosas“ (DG DEFIS) Koordinavimo ir tarpinstitucinių santykių skyriaus teisininkė Asta Tūbaitė-Stalauskienė.

Seminaras sulaukė tikrai gausaus šia tema susidomėjusių  kolegijos dėstytojų  ir studentų būrio. 

Pirmojoje seminaro dalyje lektorė pristatė klausytojams,  kur  prasideda kosmosas, pasakojo apie artimąjį, vidutinio nuotolio ir tolimąjį kosmosą, paaiškino, kuriuose sluoksniuose yra vykdoma veikla. A. Tūbaitė-Stalauskienė supažindino su teisės dokumentais, kurie reglamentuoja veiklą, saugumą, galimybes kosmose, ir Europos Sąjungos kosmoso programa, padedančia europiečiams jų kasdienėje veikloje Žemėje. Palydovai, kuriuos ES siunčia į orbitą, milijonams žmonių sudaro sąlygas bendrauti naudojantis naujomis technologijomis ir keliauti sausuma, jūra bei vandeniu, taip pat ieškoti būdų, kaip gerinti mūsų planetos sveikatą, skatinti darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą ir investicijas, plečia mokslo ir mokslinių tyrimų horizontus, sudaro sąlygas vykdyti kitų sričių politiką, pavyzdžiui saugumo ir gynybos, pramonės ir skaitmeninės srities.

Studentus sudomino ES kosmoso politika, vykdoma įgyvendinant tris  kosmoso programas, t.y. Copernicus, Galileo, EGNOS. Visose šiose programose dalyvauja ir Lietuva. 

Lektorė A. Tūbaitė-Stalauskienė paragino studentus nebijoti kurti startuolius arba kitaip prisidėti prie verslo kūrimo iniciatyvos ir galimybių dalyvauti:

Studentai ir dėstytojai dėkojo lektorei už įdomų pranešimą, tikėdamiesi naujų susitikimų.

Seminaro akimirkos čia.