utenos-kolegija.lt

Taryba patvirtino Utenos kolegijos metinę ataskaitą

2021 m. kovo 31 d. įvyko  Utenos kolegijos tarybos posėdis.

Posėdyje  direktorius dr. Raimundas Čepukas pristatė Utenos kolegijos metinę ataskaitą už 2019-2020 m. m. Tarybos nariai atsakaitą patvirtino.

Taip pat direktorius Tarybą supažindino su  Utenos kolegijos vidaus auditoriaus 2020 m. ataskaita ir rekomendacijomis.

Tarybos nariai dr. Artūras Jukna ir Vaida Steponėnienė iškėlė klausimą apie psichologinės pagalbos kolegijos studentams poreikį ir apžvelgė esamą situaciją. Vyko diskusijos, kaip padidinti šios pagalbos prieinamumą, siekiant studentų ir dėstytojų psichologinės gerovės.