utenos-kolegija.lt

Erasmus aukštojo mokslo chartija 2021-2027 m.

Erasmus aukštojo mokslo chartija 2021-2027 m.

Europos komisija patvirtino Utenos kolegijos paraišką ir suteikė naują Erasmus aukštojo mokslo chartiją.

Erasmus aukštojo mokslo chartija (ECHE) užtikrina kokybišką Erasmus+ veiklų įgyvendinimą mokslo ir studijų institucijose. Šios chartijos suteikimas patvirtina, kad  Erasmus+ tikslai yra ir pačios Utenos kolegijos tarptautiškumo strategijos dalis ir kad kolegija įsipareigoja laikytis visų keliamų  Erasmus+ įgyvendinimo reikalavimų bei Europos bendradarbiavimo principų.

ECHE leis Utenos kolegijai ir toliau dalyvauti visose Erasmus+ veiklose: organizuoti studentų ir personalo mobilumą, vykdyti strateginių partnerysčių projektus ar kitus Erasmus+ daugiašalius projektus ir tinklus.

Chartija suteikta Erasmus+ programos 2021–2027 metų laikotarpiui.

Erasmus aukštojo mokslo chartija 2021-2027 m.