utenos-kolegija.lt

Sveikiname kolegę D. Petrėnaitę, apgynusią daktaro disertaciją

Sveikiname kolegę D. Petrėnaitę, apgynusią daktaro disertaciją

2021 m. kovo 18 d.  Utenos kolegijos Teisės katedros docentė Daiva Petrėnaitė (Viešosios teisės institutas) sėkmingai apgynė teisės mokslo krypties (S 001) daktaro disertaciją „Teisės į lytinį identitetą pripažinimo perspektyvos ir lyties keitimo teisinio reguliavimo problematika“ (disertacijos vadovai: prof. dr. Toma Birmontienė; prof. dr. Jonas Juškevičius; doc. dr. Agnė Širinskienė).

Gynimo taryba:

  • Pirmininkas prof. dr. Gediminas Mesonis (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001).

Nariai:

  • prof. dr. Darijus Beinoravičius (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė S 001);
  • prof. dr. Ieva Deviatnikovaitė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė S 001);
  • prof. dr. Vytautas Mizaras (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė S 001);
  • prof. habil. dr. Anna Rytel-Warzocha (Gdansko universitetas, Lenkijos Respublika, socialiniai mokslai, teisė S 001).

Disertacijoje iškeliami tokio pobūdžio klausimai: Kas yra lytinis identitetas ir ar svarbus lytinio identiteto laisvės pripažinimas visuomenėje, o kartu ir teisėje? Kiek tai lemia asmens, pakeitusio lytį, teisių įgyvendinimo problemų sprendimą? Kodėl transseksualumas, kaip asmens lytinio identiteto dalis, medicinoje pripažįstamas kaip lyties tapatumo sutrikimas? Ar nėra pažeidžiamas transseksualių asmenų orumas, vertinant juos kaip psichinį sutrikimą turinčius asmenis? Todėl šiame darbe apibrėžiama lytinio identiteto samprata, atskleidžiamas teisės keisti lytį turinys, atliekama naujos tapatybės pripažinimo bei transseksualų teisių įgyvendinimo teisinio reguliavimo teorinių ir praktinių problemų analizė.

Tyrimu siekta įrodyti, kad lytinis identitetas yra asmens orumo ir privataus gyvenimo dalis. Teismų praktikos analizė parodė, kad transseksualių asmenų teisės į lytinį identitetą realizavimo teisinio reguliavimo trūkumas Lietuvoje suponuoja teismų formuluojamos praktikos nenuoseklumą, o lyties keitimas asmens dokumentuose turi būti siejamas ne tik su fizine intervencija į žmogaus kūną, bet ir psichologiniu savęs tapatinimu su socialine lytimi.

Utenos kolegijos bendruomenė nuoširdžiai sveikina dr. Daivą Petrėnaitę, džiaugiasi kartu ir linki naujų svarių pasiekimų bei gilių mokslinių įžvalgų.

Susipažinti su disertacija galima čia.