utenos-kolegija.lt

Žemės dienos proga - aktualūs pranešimai

Žemės dienos proga - aktualūs pranešimai

Kovo 22 d. įvyko nuotolinis renginys, skirtas Pasaulinei Žemės dienai paminėti.

Šią dieną diskutuojama aplinkosauginėmis temomis ir raginama priimti palankius aplinkai sprendimus. Tai diena, kai kalbama apie mūsų planetai iškilusius pavojus, yra pristatoma aplinkos apsaugos svarba, skatinamas kasdienis gamtos pažinimo siekis, raginama, kad mūsų veikla planetoje nebūtų nukreipta tik beatodairiškam mūsų pačių gerovės ir patogumo kūrimui, negalvojant apie ateities kartas.

Žemės dienos proga kolegijos bendruomenė klausėsi įdomių pranešimų.

Jūratė Paragytė, Utenos rajono savivaldybės administracijos  Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė, pranešime ,,Utenos  miesto želdynų plėtotė" pristatė Utenos miesto ir jo prieigų žaliųjų plotų plėtrą pastaraisiais dešimtmečiais ir artimiausius ateities planus. Uteniškiai tikrai gali džiaugtis nuostabiais miesto želdynais. Miesto parkai džiugina savo grožiu bei funkcionalumu, kviečia juose tiek pasyviai, tiek aktyviai leisti laisvalaikį. Bendrajame miesto plane aiškiai atsispindi želdynų plotai, kurie sudaro beveik vientisą gamtinį karkasą mieste.

Darius Norkūnas, Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento  Šiaurės Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus vedėjas,  pristatė išsamų pranešimą ,,Kraštovaizdžio pokyčiai ir biologinė įvairovė Lietuvoje". Klausytojus nustebino kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės nepaliaujamas skurdėjimas, ypač stebimas pastaraisiais metais, kurį sukelia tiek tiesioginė, tiek netiesioginė žmonių ūkinė veikla. Pranešėjo teigimu, apleistos pievos, vandens telkiniai, taip pat ilgainiui pakeičia biologinės įvairovės sudėtį, todėl svarbu rasti balansą tarp šienavimo ir nešienavimo, gyvulių ganymo ir neganymo. Urbanizuotos teritorijos taip pat yra svarbi kraštovaizdžio dalis, turinti didelės įtakos tiek mums, tiek juose tarpstančiai kitai gyvybei. Taip pat atkreiptas dėmesys į didelių stiklo paviršių keliamą tiesioginį pavojų paukščių gyvybei.

Renginio moderatorė - doc. dr. Inga Jakštonienė.

Klausytojai lektoriams nepagailėjo įžvalgių klausimų. Tarp pranešėjų užsimezgė konstruktyvi diskusija, o renginio dalyviai išgirdo naujų požiūrių ir praturtėjo žiniomis.

Pristatymų akimirkos čia.

Aplinkos apsaugos inžinerijos studijų programos komitetas