utenos-kolegija.lt

Pristatytas naujas doc. dr. A. Gudonio vadovėlis

Pristatytas naujas doc. dr. A. Gudonio vadovėlis

Didelį Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto docento dr. Aloyzo Gudonio darbų kraitį papildė dar viena knyga - vadovėlis ,,Pieno gaminių technologija ir inžinerija“.

Į  neseniai kolegijoje vykusį vadovėlio pristatymo renginį atvyko pieno pramonės įmonių atstovai, kolegos iš aukštųjų mokyklų, rengiančių maisto produktų technologijos specialistus, buvę ir esami doc. dr. Gudonio studentai ir bendradarbiai.

Prieš knygos pristatymą svečiai galėjo susipažinti su Utenos kolegijoje įgyvendinama Maisto produktų technologijos studijų programa, padiskutuoti apie specialistų rengimo aktualijas bei apsilankyti Utenos regioninio profesinio rengimo centro laboratorijose.

Vadovėlio pristatymo metu autorius išsakė nuoširdžią padėką visiems, prisidėjusiems prie knygos pasirodymo, ir išsamiai supažindino su jos paskirtimi bei pateikiama informacija, kuri aktuali ne tik aukštųjų mokyklų dėstytojams ir studentams, bet ir įmonių specialistams, pieno ūkių savininkams.

Utenos kolegijos direktoriaus padėką už aktyvią akademinę, mokslinę ir leidybinę veiklą bei socialinės partnerystės stiprinimą doc. dr. Aloyzui Gudoniui įteikė direktoriaus pavaduotoja mokslui ir plėtrai doc. dr. Vitalija Bartuševičienė, šiltą sveikinimo žodį tarė Verslo ir technologijų fakulteto dekanė Regina Bagdonavičienė, svečiai iš kitų institucijų.

Renginio pabaigoje Maisto produktų technologijos studijų programos studentams, dalyvavusiems juslinių vertintojų atrankoje – mokymuose,  doc. dr. Aloyzas Gudonis ir Technologijų katedros vedėja Gražina Stasiulionienė įteikė pažymėjimus.