utenos-kolegija.lt

Neformaliojo švietimo sistemoje ir savarankiškai mokantis įgytų kompetencijų pripažinimas – tai būdas gyvenimišką patirtį paversti aukštąjį mokslą įrodančiais dokumentais.

Pretenduoti dėl neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo galite, jei Jūs:

  • esate įgijęs aukštąjį išsilavinimą kitoje srityje nei toje srityje, kurios kompetencijų pripažinimo siekiate, ir turite kompetencijų, įgytų  neformaliuoju bei savišvietos būdu per vienerius metus;
  • esate įgijęs ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir turite  ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirtį toje srityje, kurios kompetencijų pripažinimo siekiate.

Kolegijos dėstytojai vertins Jūsų mokymosi pasiekimus, įgytus:

  • dirbant tiesioginį darbą;
  • neapmokestinamoje ar savanoriškoje veikloje;
  • mokantis neformaliuoju būdu;
  • savišvietos būdu.

Utenos kolegijos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašas

1 priedas. Registracijos forma

2 priedas. Prašymas

Informaciją apie vertinimo procedūras ir sąlygas bei galimus vertinimo rezultatus teikia ir konsultuoja:

Utenos kolegijos studijų skyrius, Maironio g. 7, tel. 8-687 82 409, el. p. virgilija.titeniene@utenos-kolegija.lt