utenos-kolegija.lt
Kursai:
 • Lietuvos įmonėms, ieškančioms naujų rinkų, naujų verslo krypčių bei naujų sprendimo būdų:

Utenos kolegija yra įtraukta į VšĮ „Versli Lietuva“ administruojamą Mokymo teikėjų ir mokymų programų sąrašą, skelbiamą VšĮ „Versli Lietuva“ interneto svetainėje.

Verslo subjektams siūlomos 2 neformaliojo mokymo programos: ,,Automatizuotas dvimatis projektavimas AutoCAD sistemoje" ir ,,Duomenų apdorojimas skaičiuokle MS Excel 2016". Programų rengimas ir įgyvendinimas numatytas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.4.3-IVG-T-813 „Kompetencijų vaučeris“.

 • Nevyriausybinėms organizacijoms, besirūpinančioms savo įvaizdžiu, narių kvalifikacija ir kompetencija
 • Praktikų vadovams įstaigose
 • Pavieniams asmenims, norintiems tobulintis specifinėse veiklos srityse

Stažuotės:

Programų kryptys:
 1. Buhalterinė apskaita ir finansai
 2. Slauga
 3. Kineziterapija
 4. Kompiuterinis raštingumas
 5. Odontologija
 6. Socialinis darbas
 7. Kosmetologija
 8. Turizmo ir viešbučių administravimas
 9. Komunikacija ir dokumentų valdymas
 10. Užsienio kalbos
 11. Verslo organizavimas. Verslumo ugdymas
 12. Mechatronika ir hidraulika

Neformaliojo mokymo dalyviams išduodami Utenos kolegijoje registruoti pažymėjimai.

Neformaliojo švietimo paslaugų vertinimas

Informaciją apie kursus ir stažuotes teikia ir konsultuoja:
Dalia Stunžėnienė, neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorė, tel. 8 677 95 329, el. p. dalia.st@ukolegija.lt