Kodėl renkuosi Utenos kolegiją?

Kodėl studijos Utenos kolegijoje - teisingas pasirinkimas?

Aukšta studijų kokybė. Utenos kolegijos veiklos kokybė puikiai įvertinta tarptautinių ekspertų ir kolegija yra akredituota maksimaliam 6-erių metų laikotarpiui. Tokį aukštą  įvertinimą gauna ne visi universitetai ir kolegijos, taigi pasirinkę  Utenos kolegijos Jūs pasirenkate aukštą studijų kokybę, įvertintą nepriklausomų ekspertų.

Studentų vertinimas. Žurnalo „Reitingai“ ir kitų nepriklausomų apklausų duomenimis,  yra Utenos kolegijos studentai yra vieni iš labiausiai patenkintų studijomis savo aukštojoje mokykloje. Studentų vertinimas mums yra pats svarbiausias ir įpareigojantis dirbti taip, kad studijos atitiktų visus jų lūkesčius.

Teorija ir praktika. Utenos kolegijos studijų programos remiasi teorinių žinių ir praktinių įgūdžių derme. Kolegijoje veikia praktinio mokymo firmos, sudarytos bendradarbiavimo sutartys su įmonėmis ir įstaigomis, kuriose studentai įgyja praktinės veiklos įgūdžių realiomis darbo sąlygomis. Studentai įgyja ir žinių, kaip pradėti savo verslą.

Draugiška ir daugiakultūrė aplinka.  Utenos kolegijoje dėstytojai ir studentai – lygiaverčiai partneriai, siekiantys bendro tikslo. Čia gerbiama studentų nuomonė, įsiklausoma į jų pageidavimus, sudarytos sąlygos dalyvauti klubuose, mokslinėse draugijose, konferencijose ir seminaruose. Kolegijoje studijuoja studentų iš užsienio – bendravimas su jais padeda pažinti kitas kultūras, tobulinti anglų kalbos žinias. Aktyvūs Erasmus+ mainai leidžia mūsų studentams plačiau atverti duris į pasaulį ir įgyti kompetencijų, reikalingų tarptautinėje darbo rinkoje.

Šiuolaikiški studijų metodai. Utenos kolegija – vienintelė Lietuvos kolegija, kurioje taikomas probleminis mokymas. Probleminis mokymas sprendžiant įvairias situacijas, rengiant projektus padeda studentams išmokti žinias taikyti kūrybiškai, suteikia  mąstymo laisvės, parengia būsimąjį specialistą nebijoti iššūkių profesinėje veikloje.

Galimybė greičiau pradėti profesinę karjerą. Jei norite greičiau tapti savarankiškais – studijos Utenos kolegijoje kaip tik Jums. Per 3 studijų metus įgysite profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, turėsite įgūdžių iš karto dirbti konkrečioje darbo vietoje. Didelė dalis kolegijos studentų įsidarbina dar studijų metu. Tokiems studentams kolegija sudaro sąlygas derinti darbą ir studijas. Darbo rinkoje nėra tiek daug vietos universitetų paruoštiems teoretikams, todėl kolegines studijas pasirenka ir jau turintys universitetų diplomus.

Studijų tęstinumas. Pageidaujantys Utenos kolegijos absolventai gali tęsti studijas įvairiuose Lietuvos ir užsienio universitetuose, priklausomai nuo pasirinktos studijų krypties. Šiuo metu Lietuvos universitetai siūlo kolegijos studentams lanksčias galimybes įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį. Utenos kolegija turi pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus universitetu, Mykolo Romerio universitetu, Kauno technologijos universitetu, Klaipėdos universitetu ir kitomis aukštosiomis mokyklomis, pagal kurias mūsų absolventai gali sėkmingai studijuoti toliau.

Susidomėjai? Apie priėmimą į Utenos kolegiją klausk ir konsultuokis:

Dokumentų priėmimo tarnyba, Maironio g. 7, LT-28142 Utena
Tel.: (8 687) 82516, (8 677) 95978; el. p. priemimas@utenos-kolegija.lt