utenos-kolegija.lt

PASKAITŲ LAIKAS IR AUDITORIJOS

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS

Dėl 2017-2018 m. m. semestrų pabaigos ir pradžios, sesijų bei atostogų datų

2017-2018 m. m. studijų grafikas

NEIŠLAIKYTŲ EGZAMINŲ AR NEAPGINTŲ PROJEKTINIŲ DARBŲ PERLAIKYMO GRAFIKAS

BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ IR BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMO KVALIFIKAVIMO KOMISIJOJE TVARKARAŠTIS


Pavasario sesijos paskaitų tvarkaraštis:

Verslo ir viešosios vadybos katedra Teises katedra Inžinerijos ir technologijų katedra
T-17I, T-17Ind

AAI-17I, MPT-17I, ISI-17I,

ADT-17I, AVS-17I, AAI-16I,

MPT-16I, ŽŪT-17I(A)

NUOTOLINĖS STUDIJOS

Studijų nuotoliniu būdu 2017-2018 m. m. pavasario semestro paskaitų tvarkaraštis                                                        

NUOLATINĖS STUDIJOS

Dėl 2017-2018 m. m. semestrų pabaigos ir pradžios, sesijų bei atostogų datų

2017-2018 m. m. studijų grafikas

NEIŠLAIKYTŲ EGZAMINŲ AR NEAPGINTŲ PROJEKTINIŲ DARBŲ PERLAIKYMO GRAFIKAS

AAI-17, MPT-17, VV-17, T-17, AVS-17 gr. pavasario semestro egzaminų tvarkaraštis

ADT-17 gr. pavasario semestro egzaminų tvarkaraštis

ADT-16 gr. Viršutinių drabužių konstravimo ir siuvimo praktikos tvarkaraštis

ISI-17 gr. Programavimo praktikos tvarkaraštis

BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ IR BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMO KVALIFIKAVIMO KOMISIJOJE TVARKARAŠTIS

Vadovaujantis, 2018 m. gegužės 11 d.  Utenos kolegijos Direktoriaus įsakymu Nr. P-74, Verslo ir technologijų fakulteto Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės Elektros energetikos ir Automatinio valdymo sistemų studijų programų baigiamųjų darbų gynimą kvalifikavimo komisijoje organizuoti 2018-06-15.

Turint klausimų ar pageidavimų kreipkitės į

AUŠRĄ LANKAUSKIENĘ, studijų skyriaus specialistę Verslo ir technologijų fakultetui
Maironio g. 18, 106 kab.
(8-612) 49484, el.p. ausra.lankauskiene@utenos-kolegija.lt