utenos-kolegija.lt

STUDENTŲ DĖMESIUI ! 

  1. Nuolatinių studijų studentai, kurie Laisvai Pasirenkamų Dalykų (LPD) I etapo pasirinkimo metu nepasirinko norimo studijuoti 2017-2018 studijų metais LPD, dar savo pasirinkimą gali nurodyti Kolegijos LPD duomenų sistemoje Moodle nuo 2017 m. kovo 3 d. iki kovo 15 d. 

Visais iškilusiais klausimais galite kreiptis į katedrų vedėjus.

2017-2018 m.m. UTENOS KOLEGIJOS LAISVAI PASIRENKAMŲ DALYKŲ SĄRAŠAS

Per visus studijų metus kiekvienas studentas privalo išklausyti laisvai pasirenkamus dalykus, kurių kreditų skaičių apibrėžia konkreti studijų programa.

Studentas negali rinktis dalyko, kuris studijų programoje yra privalomas.

UTENOS KOLEGIJOS LAISVAI PASIRENKAMŲ DALYKŲ STUDIJŲ ORGANIZAVIMO TVARKA