utenos-kolegija.lt
Studijų programos>>
Kokios galimybės tapti Utenos kolegijos studentu?

Konsultacijos, informacija ir dokumentų priėmimas

Turite klausimų, reikia pagalbos pildant dokumentus? Kreipkitės į kolegijos Dokumentų priėmimo tarnybą: […]

Maironio g. 7, 13 kab., Studijų skyrius.

Darbo laikas:

  • Pirmadienis – ketvirtadienis 8.00–17.00 val., pietų pertrauka 12.00–12.30 val.
  • Penktadienis 8.00–14.30 val., pietų pertrauka 12.00–12.30 val.

Tel.: 8 687 82 516, 8 677 95 978.

El. paštas priemimas@utenos-kolegija.lt

Priėmimo taisyklės

Susipažinkite su 2020 m. priėmimo į Utenos kolegiją taisyklėmis ir Priėmimo į aukštesnį kursą tvarka.  […]

Studijų kainos

Pateikiamos atskirų studijų programų semestro ir kreditų kainos. […]

Eil. Nr.

Studijų programos pavadinimas

2020 m. semestro studijų kaina, EUR

2020 m. vieno kredito kaina, EUR

Studijų forma

Studijų forma

Nuolatinė (NL)

Ištęstinė (I)

Nuolatinė (NL)

Ištęstinė (I)

1.       

Aplinkos apsaugos inžinerija

960

652,50

32

29

2.       

Aprangos technologijos

960

652,50

32

29

3.       

Automatinio valdymo sistemos

960

652,50

32

29

4.       

Burnos higiena

990

-

33

-

5.       

Bendrosios praktikos slauga

990

-

33

-

6.       

Dantų technologija

1050

-

35

-

7.       

Informacinių sistemų inžinerija

960

652,50

32

29

8.       

Kosmetologija

990

675

33

30

9.       

Kineziterapija

990

-

33

-

10.   

Maisto produktų technologija

960

652,50

32

29

11.   

Odontologinė priežiūra

960

-

32

-

12.   

Žemės ūkio technologija

960

652,50

32

29

13.   

Buhalterinė apskaita

720

472,50

24

21

14.   

Socialinis darbas

720

472,50

24

21

15.   

Teisė

750

495

25

22

16.   

Turizmo ir viešbučių administravimas

720

472,50

24

21

17.   

Transporto verslas

750

495

25

22

18.   

Verslo vadyba

750

495

25

22

Semestro studijų kaina studentams, priimamiems studijuoti į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2020 metais:

Papildomi balai stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas vietas

Balai, kurie įskaičiuojami į minimalų stojamąjį konkursinį balą. […]

Papildomi balai, skiriami už šiuos pasiekimus:

Eil. Nr. Kriterijus Balai
1. Turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal pasirinktą studijų programą. 1
2. Baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas. 1
3. Įgijusiems profesinę kvalifikaciją, susijusią su pasirinkta studijų programa pagal kitas nei 2-ame Taisyklių punkte nurodytas programas. 1
4. Baigusiems neformaliojo vaikų švietimo mokyklas, atitinkančias pasirinktą studijų programą. 1
5. Baigusiems neformaliojo švietimo programas, atitinkančias pasirinktą studijų programą (vertinami tik 10-12 (gimnazijos II-IV) klasėse gauti pažymėjimai). 1
6. Turintiems ūkininko ūkio pažymėjimą (taikoma stojantiesiems į Žemės ūkio technologijų studijų programą). 1
7. Vykdantiems žemės ūkio veiklas (taikoma stojantiesiems į Žemės ūkio technologijų studijų programą). Pateikiamas žemės ūkio valdos pažymėjimas stojančiojo vardu arba dokumentas, liudijantis ūkininko ūkio įregistravimą arba individualios veiklos pažyma žemės ūkio veiklai. 1
8. Vadovavusiems ar koordinavusiems sėkmingai užbaigtus  projektus, susijusius su pasirinkta studijų programa. Pateikiama įstaigos, organizacijos, kurioje vykdytas projektas, vadovo pasirašyta pažyma. 0,5

Minimalūs reikalavimai ir konkursiniai balai

Susipažinkite su minimaliais reikalavimais stojantiems 2020 m. […]
Vidurinio išsilavinimo įgijimo metai Minimalūs reikalavimai1 stojantiems į valstybės
finansuojamas vietas
Reikalavimai stojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas Minimalus konkursinis balas4
Lietuvių k. Užsienio k. (anglų, prancūzų ar vokiečių k.)2 Matematika
Iki 2014 metų
įskaitytinai 
Netaikomi Netaikomi

Taikomas visiems stojantiems į valstybės finansuojamas arba nefinansuojamas vietas, nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų - 4,3.

Konkursinio balo skaičiuoklė čia.

 

Konkursinio balo sudarymui reikalingų mokomųjų dalykų sąrašas - žr. žemiau.

2015 Išlaikytas VBE arba MBE3 išlaikytas VBE Netaikomas
2016 Išlaikytas VBE
2017
2018 Išlaikytas ne mažiau kaip 25 balais VBE Išlaikytas bent vienas VBE
2019
2020
2021
· Visi šių dalykų brandos egzaminai turi būti valstybiniai.
·  2021 m. vietoje užsienio kalbos VBE imamas stojančiojo laisvai pasirinkto dalyko VBE.
Išlaikytas bent vienas VBE

Pagal galiojančius ŠMSM teisės aktus 

1 Reikalavimai netaikomi asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų

ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos.

2 Vietoje užsienio k. brandos egzamino gali būti įskaitomas tarptautinis užsienio k. egzaminas.

3 VBE – valstybinis brandos egzaminas, MBE – mokyklinis brandos egzaminas.

4 Atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos minimalaus konkursinio balo reikalavimas netaikomas. Į konkursinį balą vietoje egzaminų įvertinimų įskaitomi metiniai pažymiai.

Konkursinių mokomųjų dalykų sąrašas

Bendrasis priėmimas

2020 metų bendrasis priėmimas vyksta nuo 2020 birželio 1 d. […]

Bendrąjį priėmimą organizuoja ir vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO). Utenos kolegija dalyvauja bendrajame priėmime kartu su kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis – kolegijomis ir universitetais. Bendrajame priėmime galima pretenduoti į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

Bendrojo priėmimo datos čia.

Dėl ypatingų aplinkybių datos ir procedūros gali kisti, prašome sekti informaciją.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas bei pretenduojantiems į studijų stipendijas 2020 m., nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų, taikomas minimalus stojamasis konkursinis balas – 4,3. Konkursinio balo skaičiuoklė čia.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas minimalus konkursinis balas – 4,3. Į šį balą gali būti įskaičiuojami papildomi balai - žr. Papildomi balai stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas vietas.

Jei konkursinis balas žemesnis – žr. Klausytojo studijos.

Stojantieji į kolegiją per bendrąjį priėmimą ir gavę kvietimą studijuoti  pasirašo Studijų sutartį. Studijų sutartį galima pasirašyti atvykus į Dokumentų priėmimo tarnybą arba elektroniniu būdu. Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į Dokumentų priėmimo tarnybą.

Tiesioginis priėmimas

Tiesioginis priėmimas tik į valstybės nefinansuojamas (vnf) studijų vietas vyksta nuo 2020 m. gegužės 11 d. […]

Tiesioginio priėmimo datos ir procedūros:

Tiesioginis priėmimas (tik į valstybės nefinansuojamas vietas)
Priėmimo procedūros Datos ir terminai Vieta ir  pastabos
Prašymų studijuoti, 2019 m. ar anksčiau įgyto vidurinio išsilavinimo dokumentų, kitų reikalingų dokumentų teikimas, konkursinio balo skaičiavimas, studijų sutarčių pasirašymas su stojančiais. Nuo 2020-05-11 iki tol, kol užpildomos laisvos studijų vietos Kolegijos Dokumentų priėmimo tarnyba
(Maironio g. 7, 13 kab., Studijų skyrius, tel. +370 68782516)
Prašymų studijuoti, 2020 m. ar anksčiau įgyto vidurinio išsilavinimo dokumentų, kitų reikalingų dokumentų teikimas, konkursinio balo skaičiavimas, studijų sutarčių pasirašymas Nuo 2020-08-23 iki tol, kol užpildomos laisvos studijų vietos

Stojantieji prašymus ir dokumentus pateikia kolegijos Dokumentų priėmimo tarnybai (atvykę į kolegiją arba el.paštu). Teisę dalyvauti tiesioginiame priėmime turi  ir nedalyvavę bendrajame priėmime asmenys.

Konkursinio balo skaičiuoklė čia.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas per bendrąjį ir per tiesioginį priėmimą, gali būti skiriami papildomi balai, kurie įskaičiuojami į minimalų stojamąjį konkursinį balą - 4,3. Žr. Papildomi balai stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas vietas.

Jei konkursinis balas žemesnis nei 4,3 balai  – žr. Klausytojo studijos.

Stojantieji į kolegiją tiesioginio priėmimo metu pasirašo Studijų sutartį. Studijų sutartį galima pasirašyti atvykus į Dokumentų priėmimo tarnybą arba elektroniniu būdu. Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į Dokumentų priėmimo tarnybą.

Klausytojo studijos

Studijuoti Utenos kolegijoje galima ir klausytojo statusu. […]

Klausytojas – tai asmuo, sudaręs su Utenos kolegija klausytojo sutartį bei pagal ją studijuojantis atskirus Utenos kolegijos studijų programose dėstomus studijų dalykus.

Klausytojais gali tapti:

  • asmenys, studijuojantys Utenos kolegijoje, tačiau pageidaujantys papildomai išklausyti studijų dalykus, dėstomus kitose studijų programose;
  • kitų aukštųjų mokyklų studentai, pageidaujantys tuo pat metu papildomai studijuoti atskirus pagal Utenos kolegijos studijų programas dėstomus dalykus;
  • kiti asmenys, kurie pageidauja studijuoti Utenos kolegijos studijų programų dėstomus atskirus dalykus.

Klausytojo studijos yra mokamos. Studijuoti klausytojo statusu priimami ir tie asmenys, kurių konkursinis balas yra žemesnis nei 4,3 balo. Sėkmingai baigus pirmąjį semestrą bus svarstoma galimybė suteikti studento statusą.

Dėl platesnės informacijos apie priėmimą klausytojo statusu kreiptis į kolegijos Dokumenų priėmimo tarnybą arba į Verslo ir technologijų fakulteto bei Medicinos fakulteto administraciją.

Studijų formos ir galimybės

Studijos Utenos kolegijoje yra nuolatinės ir ištęstinės formų. […]

Baigus skirtingų formų studijas, įgytas išsilavinimas yra lygiavertis.

Kai kurias studijų programas - Verslo vadybą,Turizmo ir viešbučių administravimą, Informacinių sistemų inžineriją ir Socialinį darbą - galima studijuoti nuotoliniu būdu. Tai puiki galimybė įgyti aukštąjį išsilavinimą ir profesinio bakalauro diplomą negalintiems ilgam laikui išvykti iš savo gyvenamosios vietos Lietuvoje ar užsienyje.

Pageidavimas studijuoti nuotoliniu būdu pasirenkamas sutarties pasirašymo metu.

Studijos Utenos kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų, atsižvelgiant į studento poreikius.

Registracijos įmokos, sąskaitos rekvizitai

Įmokos už priėmimą bei gebėjimų testus. […]
  • Stojantiesiems į kolegiją ir registruojant dokumentus per bendrojo priėmimo sistemą, registracijos įmoka ir mokestis už pageidavimų koregavimą nemokami.
  • Stojantieji į kolegiją per bendrąjį priėmimą, gavę kvietimą studijuoti, prieš pasirašydami studijų sutartį, sumoka 35,00 EUR registracijos įmoką.
  • Stojantieji per tiesioginį priėmimą, pateikdami prašymą dėl priėmimo, sumoka 15,00 EUR registracijos įmoką.

Sumokėti galima grynaisiais pinigais arba internetu – mokėjimo būdus ir sąskaitos rekvizitus rasite čia.

Svarbu: Sumokėtos įmokos kvitas (o mokant internetu – atspausdintas įvykdyto mokėjimo pranešimas) turi būti pateikiamas kolegijos Dokumentų priėmimo tarnybai.

Atsiėmus prašymą, dokumentus arba neįstojusiems registracijos įmoka negrąžinama.

Kita informacija

Susipažinkite su 2020 m. priėmimo rezultatais ir aktualiais dokumentais. […]