utenos-kolegija.lt
Studijų programos>>
Kokios galimybės tapti Utenos kolegijos studentu?

Kur kreiptis?

Konsultacija stojantiesiems

Dėmesio: Karantino laikotarpiu vykdomos tik nuotolinės konsultacijos.

Stojančiuosius konsultuojame telefonais: 8-687 82 516 8 679 07743; 8 618 26044; el. paštu priemimas@utenos-kolegija.lt arba Kolegijoje: Maironio g. 7, 31 kab.

Darbo laikas:
I–IV — 8.00–17:00 val.
V — 8.00–14.30 val.
pietų pertrauka 12.00–12.30 val.

Kolegijos lankytojai privalo dėvėti veido kaukes, laikytis saugaus atstumo.

Studijų kainos

Atskirų studijų programų semestro ir kreditų kainos

* Studijų kainos 2021 metams bus skelbiamos po to, kai Švietimo, mokslo ir sporto ministerija patvirtins normines studijų kainas 2021 metams ir Kolegija nustatys naujas studijų kainas.

Eil. Nr. Studijų programos pavadinimas 2020 m. semestro studijų kaina, EUR 2020 m. vieno kredito kaina, EUR
Studijų forma Studijų forma

Nuolatinė (NL)

Ištęstinė (I)

Nuolatinė (NL)

Ištęstinė (I)

1.

Aplinkos apsaugos inžinerija

960

652,50

32

29

2.

Aprangos technologijos

960

652,50

32

29

3.

Automatinio valdymo sistemos

960

652,50

32

29

4.

Burnos higiena

990

-

33

-

5.

Bendrosios praktikos slauga

990

-

33

-

6.

Dantų technologija

1050

-

35

-

7.

Informacinių sistemų inžinerija

960

652,50

32

29

8.

Kosmetologija

990

675

33

30

9.

Kineziterapija

990

-

33

-

10.

Maisto produktų technologija

960

652,50

32

29

11.

Odontologinė priežiūra

960

-

32

-

12.

Žemės ūkio technologija

960

652,50

32

29

13.

Buhalterinė apskaita

720

472,50

24

21

14.

Socialinis darbas

720

472,50

24

21

15.

Teisė

750

495

25

22

16.

Turizmo ir viešbučių administravimas

720

472,50

24

21

17.

Transporto verslas

750

495

25

22

18.

Verslo vadyba

750

495

25

22

Konkursinio balo skaičiuoklė

LAMA BPO skaičiuoklė

Stojant į Utenos kolegijos valstybės finansuojamas vietas per Bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemą (LAMA BPO)  konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 4,3.

Konkursinio balo skaičiuoklė.

Jei konkursinis balas yra mažesnis nei 4,3, yra galimybių studijuoti valstybės nefinansuojamoje vietoje arba tapti Utenos kolegijos studijų klausytoju. Skaityti toliau.

Papildomi balai stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas vietas

Balai, kurie įskaičiuojami į minimalų stojamąjį konkursinį balą
Papildomi balai, skiriami už šiuos pasiekimus (projektas):
Eil. Nr. Kriterijus Balai
1. Turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal pasirinktą studijų programą. 1
2. Baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas. 1
3. Įgijusiems profesinę kvalifikaciją, susijusią su pasirinkta studijų programa pagal kitas nei 2-ame Taisyklių punkte nurodytas programas. 1
4. Baigusiems neformaliojo vaikų švietimo mokyklas, atitinkančias pasirinktą studijų programą. 1
5. Baigusiems neformaliojo švietimo programas, atitinkančias pasirinktą studijų programą (vertinami tik 10-12 (gimnazijos II-IV) klasėse gauti pažymėjimai). 1
6. Turintiems ūkininko ūkio pažymėjimą (taikoma stojantiesiems į Žemės ūkio technologijų studijų programą). 1
7. Vykdantiems žemės ūkio veiklas (taikoma stojantiesiems į Žemės ūkio technologijų studijų programą). Pateikiamas žemės ūkio valdos pažymėjimas stojančiojo vardu arba dokumentas, liudijantis ūkininko ūkio įregistravimą arba individualios veiklos pažyma žemės ūkio veiklai. 1
8. Vadovavusiems ar koordinavusiems sėkmingai užbaigtus projektus, susijusius su pasirinkta studijų programa. Pateikiama įstaigos, organizacijos, kurioje vykdytas projektas, vadovo pasirašyta pažyma. 0,5

Dalyvavimas ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje, tarptautinėje savanoriškoje veikloje arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje

Minimalūs reikalavimai ir Konkursinių mokomųjų dalykų sąrašas 2021 m.

Minimalūs reikalavimai stojantiems 2021 m.

Vidurinio išsilavinimo įgijimo metai Minimalūs reikalavimai stojantiems į valstybės finansuojamas vietas 1 Minimalūs reikalavimai stojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas
Lietuvių k. brandos egzaminas Užsienio k. (anglų, prancūzų ar vokiečių) brandos egzaminas 2 Matematikos brandos egzaminas

2014 ir ankstesni

Minimalūs reikalavimai netaikomi, pakanka turėti vidurinį išsilavinimą.

Minimalūs reikalavimai netaikomi

2015

Išlaikytas VBE arba MBE3

Išlaikytas VBE

Neprivalomas

2016

Išlaikytas VBE

2017

20184

Iš VBE gauti ne mažiau kaip 25 balai

Išlaikytas bent vienas VBE

2019

2020

2021

1. Išlaikyti trijų dalykų VBE (vietoje užsienio k. VBE gali būti imamas kito dalyko VBE).

2. Penkių brandos atestato dalykų geriausių metinių pažymių aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 6 (išsamiau: švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017-08-30 įsakymas Nr. V-661, 2020-02-04 redakcija)

1 Minimalūs reikalavimai netaikomi asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos.

2 Vietoje užsienio k. brandos egzamino gali būti įskaitomas tarptautinis užsienio k. egzaminas

3 VBE – valstybinis brandos egzaminas, MBE – mokyklinis brandos egzaminas.

4 2018 metų abiturientams gali būti taikomi 2018 metų reikalavimai arba 2019 ir 2020 metų abiturientams nustatyti reikalavimai, imamas stojančiajam palankesnis variantas.

Konkursinių mokomųjų dalykų sąrašas 2021 m.

Konkursinio balo skaičiuoklę rasite čia.

Konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašas

Bendrasis priėmimas

Priėmimas vyksta per LAMA BPO

Bendrąjį priėmimą organizuoja ir vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO).

Utenos kolegija dalyvauja bendrajame priėmime kartu su kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis – kolegijomis ir universitetais.

Bendrojo priėmimo žingsniai

Bendrajame priėmime galima pretenduoti į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

2021 metų bendrasis priėmimas prasidės birželio 1 d.

Priėmimo 2021 m. taisyklės (projektas)

Konkursinio balo skaičiuoklę rasite čia

Nepavykus įstoti per LAMA BPO, kviečiame dalyvauti tiesioginiame priėmime į Utenos kolegiją.

Tiesioginis priėmimas

Studentai priimami tiesiogiai Utenos kolegijoje

Tiesioginio priėmimo metu galima pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas reikia būti išlaikius bent vieną valstybinį brandos egzaminą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas 2018, 2019, 2020 ar 2021 m. (jei vidurinis išsilavinimas įgytas anksčiau, pakanka turėti brandos atestatą).

Konkursinis stojamasis balas bus patvirtintas artimiausiu metu.

Jei konkursinis balas žemesnis nei patvirtintas – žr. Klausytojo studijos.

Konkursinio balo skaičiuoklę rasite čia.

Tiesioginio priėmimo procedūros ir tvarka:

 1. Stojantysis el. pašto adresu priemimas@utenos-kolegija.lt atsiunčia brandos atestato, profesinio mokymo diplomo, kitų išsilavinimo dokumentų, bei dokumentų, įrodančių teisę į papildomų balų skyrimą, kopijas (skenuotas arba kokybiškai fotografuotas), laiške nurodydamas, į kokią studijų programą ketina stoti.
 2. Priėmimo tarnyba suskaičiuoja stojamąjį konkursinį balą ir informuoja stojantįjį apie įstojimo galimybę.
 3. Su atrinktais kandidatais sudaromos studijų sutartys. Jos gali buti popierinės arba elektroninės:
  • Popierinės sutartys pasirašomos atvykus į priėmimo tarnybą (Maironio g. 7, Utena; 13 kabinetas). kartu reikia pateikti ir išsilavinimo dokumentų bei asmens dokumento kopijas, pasiekimus, už kuriuos buvo suteikti papildomi balai, įrodančių dokumentų kopijas.
  • Elektroninės sutartys pasirašomos el. parašu arba mobiliu parašu ir kt. analogiškomis priemonėmis. 

Pasirašant studijų sutartį, reikia sumokėti Kolegijai registracijos įmoką ir pateikti priėmimo tarnybai atlikto mokėjimo įrodymą.

Dėmesio: Karantino laikotarpiu pasirašomos tik elektroninės sutartys.

Klausytojo studijos

Studijuoti Utenos kolegijoje galima ir klausytojo statusu

Klausytojas – tai asmuo, sudaręs su Utenos kolegija klausytojo sutartį bei pagal ją studijuojantis atskirus Utenos kolegijos studijų programose dėstomus studijų dalykus.

Klausytojais gali tapti:

 • asmenys, studijuojantys Utenos kolegijoje, tačiau pageidaujantys papildomai išklausyti studijų dalykus, dėstomus kitose studijų programose;
 • kitų aukštųjų mokyklų studentai, pageidaujantys tuo pat metu papildomai studijuoti atskirus pagal Utenos kolegijos studijų programas dėstomus dalykus;
 • kiti asmenys, kurie pageidauja studijuoti Utenos kolegijos studijų programų dėstomus atskirus dalykus.

Klausytojo studijos yra mokamos. Studijuoti klausytojo statusu priimami ir tie asmenys, kurių konkursinis balas yra žemesnis nei 4,3 balo. Sėkmingai baigus pirmąjį semestrą bus svarstoma galimybė suteikti studento statusą.

Dėl platesnės informacijos apie priėmimą klausytojo statusu kreiptis į kolegijos Dokumenų priėmimo tarnybą arba į Verslo ir technologijų fakulteto bei Medicinos fakulteto administraciją.

Studijų formos ir galimybės

Studijos Utenos kolegijoje yra nuolatinės ir ištęstinės

Baigus skirtingų formų studijas, įgytas išsilavinimas yra lygiavertis.

Kai kurias studijų programas - Verslo vadybą, Turizmo ir viešbučių administravimą, Informacinių sistemų inžineriją ir Socialinį darbą - galima studijuoti nuotoliniu būdu. Tai puiki galimybė įgyti aukštąjį išsilavinimą ir profesinio bakalauro diplomą negalintiems ilgam laikui išvykti iš savo gyvenamosios vietos Lietuvoje ar užsienyje.

Pageidavimas studijuoti nuotoliniu būdu pasirenkamas sutarties pasirašymo metu.

Studijos Utenos kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Perėjimas iš kitų aukštųjų mokyklų, priėmimas į aukštesnius kursus, įskaitant turimą išsilavinimą ar neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas – šiais būdais taip pat galima tapti UK studentu.

Registracijos įmokos, sąskaitos rekvizitai

Kainos, banko informacija

Stojantieji į Kolegiją per Bendrąjį priėmimą, prieš pasirašydami studijų sutartį, sumoka registracijos įmoką – 35,00 Eur.

Stojantieji į aukštesnį kursą, pateikdami prašymą dėl priėmimo, sumoka registracijos įmoką – 35,00 Eur.

Stojantieji į Kolegiją per Tiesioginį priėmimą, pateikdami prašymą dėl priėmimo, sumoka registracijos įmoką – 15,00 Eur.

Registracijos įmoka gali būti sumokėta šiais būdais:

 • grynais pinigais Kolegijos Buhalterinės apskaitos ir finansų skyriuje, Maironio g. 7, II aukštas, 27 kab. Utena.
 • internetu į Utenos kolegijos sąskaitą:

Banko pavadinimas

AB bankas “Swedbank“

Banko kodas

73000

Sąskaitos Nr.

LT96 7300 0100 0260 7628

Įmokos gavėjas

Utenos kolegija

Įmonės kodas

111965850

Įmokos pavadinimas

Registracijos įmoka

Mokėtojo asmens kodas

įrašyti stojančiojo asmens kodą.

Sumokėtos įmokos kvitas turi būti pateikiamas Kolegijos Dokumentų priėmimo tarnybai arba atsiųstas el. paštu, jei sutartis sudaroma el. forma.

Kita informacija

Susipažinkite su 2020 m. priėmimo rezultatais ir aktualiais dokumentais