utenos-kolegija.lt

Valstybinis studijų fondas studentams teikia valstybės remiamas paskolas:

  • Studijų kainai (paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už einamuosius metus mokamos studijų kainos ar jos dalies);
  • Gyvenimo išlaidoms (iki 1900 eurų per metus);
  • Dalinėms studijoms (ERASMUS+) užsienyje (iki 2280 eurų per metus).

Pagrindinis paskolų teikimas vyksta rudenį, kuomet studentams suteikiama galimybė imti paskolą vieneriems mokslo metams. Pavasarinio paskolų teikimo metu leidžiama skolintis tik pavasario semestrui.

Valstybės remiamos paskolos yra teikiamos iš bankų lėšų. Paskolos sutartis yra sudaroma tarp studento ir banko.

Išsamią informaciją apie valstybės remiamas paskolas rasite Fondo tinklalapyje.