utenos-kolegija.lt

Stipendijų skyrimo komisijos posėdžio įvykusio 2020 m.      d. nutarimu yra paskirtos skatinamosios stipendijos:

  1. valstybės finansuojamoje (VF) studijų vietoje studijuojantiems nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams;
  2. valstybės nefinansuojamoje (VNF) studijų vietoje studijuojantiems nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams, studijuojantiems nuo 2017-09-01
I kurso studentai, kuriems apskirta skatinamoji stipendija, dėl sąskaitos stipendijai pervesti patikslinimo, kreipiasi į buhalteriją. (Maironio g. 7, II aukštas, 27 kab.)

pagal studijų pasiekimų lygmenį ir svertinį studijų rezultatų vidurkį šia tvarka:

Studijų forma Svertinis studijų rezultatų vidurkis Pasiekimų lygmuo Stipendijos dydis, EUR
Nuolatinės studijos 10.00 balų Puikus
Nuolatinės studijos Ne mažesnis kaip 9.00 balų Puikus
Ištęstinės studijos 10.00 balų Puikus
Ištęstinės studijos Ne mažesnis kaip 9.00 balų Puikus

Dokumentai

Utenos kolegijos stipendijų skyrimo nuostatai (2019)

Pasiekimų lygmenį galima pasitikrinti pagal šias lenteles.