utenos-kolegija.lt

STUDIJŲ PROGRAMOS, Į KURIAS VYKDOMAS PRIĖMIMAS 2020 METAIS

Valstybinis kodas Programa Forma1 Studijų trukmė, metais Metinė studijų kaina
2020 m., Eur
NL I
MEDICINOS FAKULTETAS
6531GX026 Dantų technologija NL 3 2100
6531GX025 Burnos higiena NL 3 1980
6531GX029 Odontologinė priežiūra NL 3 1920
6531GX027 Kineziterapija NL 3 1980
6531GX024 Bendrosios praktikos slauga NL 3,5 1980
6531GX028 Kosmetologija NL/I 3/4 1980 1350
6531JX015 Socialinis darbas NL/I 3/4 1440 945
VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
6531KX007 Teisė NL/I 3/4 1550 990
6531LX074 Transporto verslas NL/I 3/4 1550 990
6531LX073 Buhalterinė apskaita NL/I 3/4 1440 945
6531LX076

Verslo vadyba

I 4 1550 990
6531LX075

Turizmo ir viešbučių administravimas

I 4 1440 945
6531BX020 Informacinių sistemų inžinerija NL/I 3/4 1920 1350
6531FX007 Maisto produktų technologija NL/I 3/4 1920 1350
6531EX042

Aplinkos apsaugos inžinerija

I 4 1920 1305
6531FX018 Aprangos technologijos NL/I 3/4 1920 1305
6531EX043 Automatinio valdymo sistemos NL/I 3/4 1920 1305
6531IX007 Žemės ūkio technologijos I 4 1920 1305

1 NL – nuolatinės studijos. Užsiėmimai vyksta nuolat Kolegijoje, konsultuojant dėstytojams ir studijuojant savarankiškai darbo dienomis pagal numatytas tvarkaraščio formas.
I – ištęstinės studijos; Užsiėmimai organizuojami ir vykdomi periodinėmis sesijomis Kolegijoje, konsultuojant dėstytojams ir studijuojant savarankiškai pagal numatytas tvarkaraščio formas.