utenos-kolegija.lt

Studentų verslumą skatinantys renginiai „Verslo revoliucija“

Studentų verslumą skatinantys renginiai „Verslo revoliucija“
2019 m. spalio mėn. 17-18 d. Sudeikių daugiafunkciame centre ūžė verslumu besidomintys dėstytojai, studentai, moksleiviai iš įvairių Lietuvos vietovių. Tomis dienomis vyko Utenos kolegijos organizuoti studentų verslumą skatinantys renginiai „Verslo revoliucija“. Renginius iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, taip pat renginius parėmė Utenos rajono savivaldybės administracija, UAB „Rokiškio pienas“, Utenos kolegijos Tarptautinių ryšių skyrius, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialas, Utenos turizmo informacijos centras, Lietuvos imitacinių bendrovių asociacija.

Virtualus seminaras bei edukacinė programa subūrė ir studentus, ir dėstytojus

Spalio 17 d. renginio pradžioje buvo deminstruotas Svenja Zenz Europen_Pen International Tarptautinės plėtros vadovės sveikinimo video, tarti dr. Raimundo Čepuko, Utenos kolegijos direktoriaus, Rimos Bačiulytės, Simulith centro vedėjos ir Virgilijaus Gaižausko, Utenos raj. savivaldybės Sudeikių seniūnijos seniūno, sveikinimo žodžiai.

Renginių metu vyko virtualus tarptautinis seminaras „Sėkmingo verslo žingsniai“, kuriame buvo skaityti pranešimai ir organizuotos diskusijos „Jaunimo verslumo ugdymo aktualijos ir iššūkiai“ (Marius Ignatonis, Vilniaus kolegijos „Simulith“ centro verslo konsultantas, Asociacijos „Liba“ prezidentas), „Kūryba versle“ (Ona Peičiūtė, Kauno senamiesčio draugijos vadovė), „25 metai imitaciniame versle – daug ar mažai?“ (Rasa Bražulienė, IB Siluetas vadovė), „Sėkmės formulių balionai turizme“ (Henrieta Miliauskienė, gidė), „Utena – laimingų žmonių miestas“ (Rasa Jasinevičienė, Utenos turizmo informacijos centro direktorė). Po pranešimų ir diskusijų organizuotas praktinis užsiėmimas – įžanga į kitą dieną vykusį studentų verslumo konkursą – „Žingsniuodamas pažink kraštą, kuriame esi“. Pažintį moderavo Virgilijus Gaižauskas, Utenos raj. savivaldybės Sudeikių seniūnijos seniūnas ir Rasa Jasinevičienė, Utenos turizmo informacijos centro direktorė.

Spalio 17 d. popietę organizuota edukacinė programa „Nuo amato link verslo“ Jos metu buvo aplankyta netoli kaimo turizmo sodybos „Alaušo slėnis“ esantys aptvarai, kuriuose ganosi taurieji elniai ir danieliai. Toliau edukacinė programa buvo tęsiama po atviru dangumi savamokslio skulptoriaus Jono Šimonėlio Sirutėnų kaime įrengtame akmens skulptūrų parke. Edukacinė programa baigėsi Vytauto Valiušio keramikos muziejuje, kur pats puodžių karalius renginio dalyviams aprodė muziejaus eksponatus, papasakojo puodų žiedimo subtilybes bei organizavo praktines puodų žiedimo dirbtuves.

Jaunimo idėjų konkursas „Jaunos idėjos šiuolaikiškiems sprendimams“

Spalio 18 d. renginių dalyviai išsiskirstė į skirtingas sales.

IB vadovai dalyvavo pasitarime, kurį vedė Lietuvos imitacinių bendrovių asociacijos (LIBA) prezidentas Marius Ignatonis. Vėliau IB vadovams, mokytoms ir dėstytojams buvo organizuotas praktinis seminaras „Socialinė atsakomybė ir vertybės versle“, kurį vedė Povilas Petrauskas, Baltijos koučingo centro plėtros vadovas.

Studentams ir moksleiviams buvo organizuotas konkursas „Jaunos idėjos šiuolaikiškiems sprendimams“. Konkurso tikslas – skatinti jaunimo verslumo ir kūrybiškumo, komandinio darbo įgūdžius siūlant sprendimus / idėjas Sudeikių krašto įveiklinimui ir žinomumo didinimui. Konkursą vedė Utenos kolegijos Verslo ir viešosios vadybos katedros vedėja Jūratė Aksomitienė, o dalyvių darbą stebėjo ir užduotis vertino kompetentinga komisija – dr. Vitalija Bartuševičienė, Utenos kolegijos direktoriaus pavaduotoja mokslui ir studijoms, Marius Ignatonis, Lietuvos imitacinių bendrovių asociacijos prezidentas, Jurgis Dumbrava, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo direktorius, Jūratė Brasiūnienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, Rasa Jasinevičienė, Utenos turizmo informacijos centro direktorė. Pirmiausiai konkurso dalyviai turėjo pristatyti namuose paruoštas namų darbų užduotis – komandos pristatymą ir išnagrinėjus viešinamą informaciją apie Sudeikių miestelį ir jo apylinkes ir parengtą Sudeikių krašto žinomumo didinimo ir populiarinimo priemonę iš pateikto sąrašo pasirinktinai. Buvo siūlomos rengti priemonės: spausdintos reklamos priemonė (lankstinukas, brošiūra, plakatas ir kt.) apie Sudeikių kraštą; vaizdo siužetas apie Sudeikių krašto lankytinas vietas; kita reklaminė priemonė turistų srautams į Sudeikių kraštą pritraukti. Geriausiai namų darbų užduotis atlikusios komandos apdovanotos atminimo prizais. Apdovanojimai už geriausiai atliktą namų darbų užduotį atiteko IB „Miglė“ komandai (studentai Radvilė Kraujalytė, Alvita Račicka, Silvestras Žoloch, vadovė Ilona Kojelytė) ir IB „Vilionė“ komandai (studentės Greta Vasiliauskaitė, Gabriela Ratabylska, Karolina Rasimovičiūtė, vadovė Ramunė Rapkauskaitė).

Vėliau studentai ir moksleiviai buvo suskirstyti į naujas atsitiktines komandas – šias komandas apibrėžė dalyvių išsitraukti vienodos spalvos lapeliai. Komandoms buvo skirta užduotis – siekiant Sudeikių krašto įveiklinimo ir žinomumo didinimo: Pateikti galimus verslų steigimo sprendimus Sudeikių krašte, siekiant: mažinti turizmo sezoniškumą; didinti bendruomenės užimtumą; skatinti jaunimo užimtumą; pritraukti emigrantus; Įvertinti konkurencinę aplinką; Aprašyti verslų bendradarbiavimo galimybę; nurodyti kokių veiksmų būtų imamasi pirmiausiai, jei būtų Sudeikių bendruomenės dalis.

Po komisijos narių vertinimų prizinės konkurso vietos paskirtystos taip:

I vieta – komandai „Turistai“ – Radvilė Kraujalytė (IB „Miglė“, Vilniaus kolegija), Vadim Lisunov (IB „Interjeras“, Utenos kolegija), Aušra Urbutytė ir Kornelija Amalaitė (IB „Vizija“, Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla).

II vieta – komandai „Lemtingas posūkis į Sudeikius“ – Edita Šileikytė (IB „Siluetas“, Utenos kolegija), Augustas Vilimas (IB „Interjeras“, Utenos kolegija), Tadas Gasiulis (IB „Siluetas“, Utenos kolegija), Dominykas Junda (IB „Vigora“, Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“).

III vieta – komandai „Debesėliai“ Alvita Račicka (IB „Miglė“, Vilniaus kolegija), Deividas Kurlavičius (IB „Siluetas“, Utenos kolegija), Gabriela Ratabylska (IB „Vilionė“, Vilniaus kolegija), Anastasija Šarkaitė (IB „Vigora“, Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“).

Konkurso dalyviams taip pat buvo skirtos ir asmeninės nominacijos – versliausiam, inovatyviausiam ir kūrybiškiausiam studentui. Versliausia studente tapo Radvilė Kraujalytė (IB „Miglė“, Vilniaus kolegija), inovatyviausia studentė – Edita Šileikytė (IB „Siluetas“, Utenos kolegija), o kūrybiškiausia studente komisijos nuomone – Karolina Rasimovičiūtė (IB „Vilionė“, Vilniaus kolegija“).

Geriausią turizmo idėją pateikė komanda „Turistai“ – Radvilė Kraujalytė (IB „Miglė“, Vilniaus kolegija), Vadim Lisunov (IB „Interjeras“, Utenos kolegija), Aušra Urbutytė ir Kornelija Amalaitė (IB „Vizija“, Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla).

Verslo revoliucijos renginiuose dalyvavo atstovai iš IB „Miglė“, IB „Vigora“, IB „Turistlandija“, IB „Interjeras“, IB „Vizija“, IB „Vilionė“, IB „Siluetas“, IB „Talija“, IB „Suvenyras“, IB „Stilius“, IB „Biurometa“, taip pat atstovai iš Utenos, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Kolpingo, Klaipėdos valstybinės, Vilniaus verslo, Vilniaus technologijų ir dizaino ir kt. kolegijų, Vilniaus, Mykolo Romerio, Talino universitetų, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos. Prie renginių sėkmės daug prisidėjo Utenos kolegijos Verslo ir viešosios katedros vedėja Jūratė Aksomitienė, Elektroninio mokymo centro vedėja dr. Jūratė Urbonienė, Utenos turizmo informacijos centro direktorė Rasa Jasinevičienė, lektorės Rūta Puidokaitė-Savickienė,  Jurgita Daubarienė ir kt.

Renginių organizacinė grupė nuoširdžiai dėkoja už dalyvavimą Studentų verslumą skatinančiame renginyje „Verslo revoliucija“ už puikią bendruomenišką nuotaiką, vienas kito palaikymą, šaunius suburtus ir atsivežtus studentus!
 

Informaciją parengė Elektroninio mokymo centro vadovė dr. Jūratė Urbonienė

Pauliaus Šakalio, Tado Gasiulio ir Editos Šileikytės nuotraukos: Pirmoji diena

Pauliaus Šakalio nuotraukos: Antroji diena