utenos-kolegija.lt

Utenos kolegijos Akademinė taryba skelbia viešąjį konkursą Utenos kolegijos tarybos (toliau – Tarybos) nario, nepriklausančio Kolegijos personalui ir studentams. pareigoms eiti.

Kandidatui keliami reikalavimai, reikalingi dokumentai, jų pateikimo terminai ir viešojo konkurso data nurodyti Skelbime.

Pareiškinių dokumentų formas galima rasti čia.

Viešasis konkursas Tarybos nario, nepriklausančio Kolegijos personalui ir studentams pareigoms eiti organizuojamas vadovaujantis LR Mokslo ir studijų įstatymu, Utenos kolegijos Statutu ir Utenos kolegijos Tarybos narių kėlimo, rinkimo, skyrimo ir atšaukimo tvarka.