Konsultacija telefonu: 8 389 51662
utenos-kolegija.lt

Programa

Projekto numeris,

pavadinimas

Teikėjas

Projekto partneriai

Projekto vertė, Lt

Kontaktinis asmuo

Įgyvendinimo trukmė

2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą" priemonė VP1-2.1-ŠMM-07-K „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas"

„Utenos kolegijos tarptautinės jungtinės Svetingumo vadybos  studijų programos parengimas ir įgyvendinimas (TJ-SV-SP)“, projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-089

 

 

 

Utenos kolegija

 

 

 Projektas įgyvendinamas be partnerių

 

 

2.427.159 Lt

 

D. Puodžiukienė,

R. Jurgelionienė,

D. Ožiūnas

2012-11-29
2015-09-01

33 mėn.

 

VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-049 

Utenos kolegijos socialinio darbo bei socialinės pedagogikos studijų programų atnaujinimas pritaikant jas studijuoti užsieniečiams (SPA)

 

 

Utenos kolegija

 

Projektas įgyvendinamas be partnerių

 

753.584,58Lt

E. Vaitiekus

 

J. Zabulytė

Kupriūnienė

 

D. Komarienė

2011-10-18

2013-10-18

 

24 mėn.

Utenos kolegijos studijų programų „Dantų technologija“ ir „Odontologinė priežiūra“ atnaujinimas jas pritaikant dėstyti užsieniečiams (DATOPA)

 

Utenos kolegija

 

Projektas įgyvendinamas be partnerių

 

942.714,00 Lt

 

D. Ševcovienė

J. Banytė

2011-09-12

2013-09-12

 

24 mėn.

VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-034

Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto technologinių studijų programų atnaujinimas pritaikant jas dėstyti užsieniečiams (TESPA)
 

Utenos kolegija


Projektas įgyvendinamas be partnerių

 

922.655, 00 Lt

 

R. Bagdonavičienė

 

R. Jodienė

 

J. Banytė

2011-09-12

2013-08-12

 

23 mėn.

           

2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą" priemonė VP1-2.1-ŠMM-04-K-02 „Studijų sistemos efektyvumo didinimas"

 

VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-012

Utenos kolegijos studijų sistemos efektyvumo didinimas

 

Kokybės vadybos sistema

Utenos kolegija

Projektas įgyvendinamas be partnerių

635.350,00 Lt

dr.V.Bartuševičienė

 

D. Stunžėnienė

 

R. Gučiuvienė

 

S. E. Puidokienė

24 mėn.

2011-03-31

 

2013-03-31

 

         

ES struktūrinė parama 2007-2013

Europos socialinis fondas

VP1-2.2 Gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę

VP1-2.2-ŠMM-07-K Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas

8.1 veikla„I studijų pakopos ir vientisųjų studijų programų atnaujinimas"

Nr.VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-039 

PROMOSID

Utenos kolegijos paklausių darbo rinkoje studijų programų atnaujinimas diegiant probleminio mokymosi sistemą

 

Utenos kolegija

Projektas teiktas be partnerių

834  127,00 Lt

Prof. dr. G. Bužinskas

 

A. Pelenienė

 

D. Ožiūnas

 

V. Steponėnienė

 

J. Zabulytė Kupriūnienė

30 mėn.

 

2010-04-01/

2012-09-30

2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą" priemonė VP1-2.3-ŠMM-07-V „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams "

VP1-2.3-ŠMM-07-V-01-001

Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams

http://www.vsf.lt/lt/projektas

Valstybinis studijų fondas

Utenos kolegija

Iš viso 36  Lietuvos aukštosios mokyklos

20.000.000 Lt

Strateginės plėtros skyriaus Projektų koordinatorė

D. Puodžiukienė

2012-01-01

2015-04-10 

36 mėn.

2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą" priemonė VP1-2.1-ŠMM-04-K „Studijų sistemos efektyvumo didinimas"

 

VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004 

 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje  įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose

 

 

Mykolo Romerio universitetas

Utenos kolegija

Vilniaus kolegija

Vilniaus verslo kolegija

Žemaitijos kolegija

Šiaulių universitetas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla

1.369.426 Lt

Strateginės plėtros skyriaus Neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorė

D. Stunžėnienė

2012-05-17

2014-05-17

24 mėn.

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių

 

plėtros veiksmų programos

 

3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-02-V priemonė

 

„Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų bazės, e.dokumentai)“

VP1-3.1-ŠMM-02-V-02-004

Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai, II etapas

eMoBD.LT2

http://www.lmba.lt/apie-lmba/projektai/emodblt2

Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija

LMBA

Utenos kolegija yra LMBA narys, projekto dalyvis

 

ŠMM ir Atviros Lietuvos fondas 

26.295.387 Lt

Bibliotekos vedėja

K. Gogelienė

2012-05-30 2015-09-20

38 mėn.

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių

plėtros veiksmų programos

2  prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V-05 priemonė “Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas “

VP1-2.2-ŠMM-04-V-05-001

Integralių paslaugų sukūrimas ir plėtra

eLABa

http://www.labt.lt/Projektai/eLABa/
Lietuvos informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros konsorciumas

Utenos kolegija

 

26 LIIMSPPK konsorciumui priklausančios institucijų bibliotekos
1.995.569,7 Lt

Bibliotekos vedėja

K. Gogelienė

2012-05-18 2014-05-18

24 mėn.
2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto "Mokymasis visą gyvenimą" VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonės "Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas" aprašas Nr.3

VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-032

Saulėtekio verslumo mokykla AdVenture

http://www.ssvm.lt/turinys/naujienos/startuoja-sauletekio-verslumo-mokyklos-adventure-projektas

VšĮ

Saulėtekio slėnis

Vilniaus universitetas Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“, Nacionalinė elektros technikos verslo asociacija
Asocijuoti partneriai

Vilniaus kolegija

Utenos kolegija

2.270.542,00 Lt

A.Pelenienė

 

V. Andrašienė

2011-2013

24 mėn.

2007-2013 m.  Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa VP1-2.3-ŠMM-01-V Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra

Nr.  VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001

Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotės ir įdiegimo, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimo, jiems skirtų priemonių sukūrimo I etapas

 

Vilniaus universitetas

Karjeros centras

LŽŪU, LVA, KU, SU, VDU, KTU, LMTA, VPU, LPK, MRU, Lietuvos karo akademija, Vilniaus, Kauno kolegija, Marijampolės, Utenos, Šiaulių, Alytaus, Lietuvos jūreivystes, Panevėžio, Žemaitijos, Klaipėdos kolegijos

10 743 937 Lt

  

prof. dr. G. Bužinskas

 

D. Aželytė

 

36 mėn.

2010-04-22/

2013-04-22

2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonė„Asistentas-3“

VP2-2.2-ŪM-03-V-02-001

Nuo verslo pradžios iki eksporto plėtros

http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/statistikaonline/gautvertpar?pro_id=22779&sparams=215442&pgsz=10

VšĮ Eksportuojančioji Lietuva

Lietuvos įmonės, universitetai

VšĮ Socialinių mokslų kolegija

Utenos kolegija

Žemaitijos kolegija

Alytaus kolegija

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

31.050.000,00 Lt

Prof.dr. G. Bužinskas

A. Panavas

A. Sinicienė

2010-09-10

2013

2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą" priemonė VP1-2.2-ŠMM-05-K-01 „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas"

 

Nr.VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-103

Inovatyvių mokymosi programų rengimas Utenos savivaldybėje plėtojant socialinę partnerystę

Detali informacija apie projektą

http://www.usc.utena.lm.lt/projektai.htm#Projektas

Utenos Švietimo centras

Utenos kolegija, Jurbarko švietimo centras, Kretingos r. Pedagogų švietimo centras, Utenos kraštotyros muziejus, Prienų švietimo centras, Telšių švietimo centras, Ukmergės švietimo centras, Varėnos švietimo centras, Marijampolės apskrities švietimo centras, Šiaulių Didždvario gimnazija, Lietuvos archeologijos draugija,                         Panevėžio pedagogų švietimo centras, Utenos r. Sudeikių pagrindinė mokykla

925 178,00  Lt

  

A. Panavas

 

A. Pelenienė

 

E. Gečiauskas

 

24 mėn.

2010-11

2012-10

 

Programa Sutarties  numeris  Projekto pavadinimas Projekto teikėjas Projekto partneriai Asmuo informacijai Trukmė
Švietimo mainų paramos fondoLeonardo da Vinči Naujovių perkėlimo programa

Nr. LLP-LDV-TOI-2009-LT-0030

Nr. LLP-LDV-TOI-2009-LT-0030

TARSI

Užsakomųjų taikomųjų tyrimų sistemos sukūrimas ir įdiegimas

Development And Implementation of The System of Tailored Applied Research

Utenos kolegija

Alytaus ir Marijampolės kolegijos

Panevėžio pramonės ir amatų rūmų Utenos skyrius (LT)

Mančesterio Metropolijos universitetas (UK)

Tarptautinė universitetinė kolegija (BG)

Sodertorns Universitetas (SW)

Tarptautinis turizmo ekonomikos studijų centras (IT)

G. Valukonienė

 

R. Jodienė

 

D. Ožiūnas

24 mėn.

2009-10-01/

2011-09-30

8.3.1 veikla „I studijų pakopos ir vientisųjų studijų studentų praktikų organizavimo modelių (sistemų) kūrimas"   Studentų praktinių įgūdžių stiprinimas SPA sektoriuje SPA asociacija

Utenos kolegija

Klaipėdos kolegija

Šiaulių kolegija

A. Pelenienė

Z. Zajančkauskienė

24 mėn.

2010-04-01/

2012-03-30

VP1-2.2 Gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę

VP1-2.2-ŠMM-07-K Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas

8.3.2 veikla„Imitacinių įmonių (centrų) kūrimas ir /arba jų veiklos įgyvendinimas"

VP1-2.2-ŠMM-07-K Maisto mokslo ir technologijų kompetencijos centro sukūrimas

KTU

Vilniaus ir Utenos kolegijos

Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija

Lietuvos spaustuvininkų asociacija

Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija

Asociacija „Nacionalinis maisto ūkio klasteris"

A. Pelenienė

R. Bagdonavičienė

24 mėn.

2010-04-01/

2012-03-30

2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą" priemonė VP1-2.2-ŠMM-08-V „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra"

Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V-01-001

Valstybės projektas

Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V-01-001

Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas

Detali informacija apie projektą

http://www.ects.cr.vu.lt/

Vilniaus universitetas

Lietuvos aukštosios mokyklos, Utenos kolegija

Dr. R. Čepukas

 

J. Zabulytė Kupriūnienė

 

L. Kondrašovienė

 

E. Vaitiekus

30 mėn.

2009-09

2012-02

2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą" priemonė VP1-2.1-ŠMM-07-K „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas" VP1-2.1-ŠMM-07-K-02-021

VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-021

Utenos kolegijos galimybių studija dėl Reabilitacijos ir Slaugos studijų krypčių tarptautinių jungtinių studijų programų rengimo ir įgyvendinimo

 

Pasiekti rezultatai

 

Projekto produktai

 

Nuotraukos

Utenos kolegija

Projektas įgyvendinamas be partnerių

R. Snieganaitė

 

R. Gučiuvienė

2011-05-12

 

2012 -03-12

 

10 mėn.

VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-022

 

VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-022 Utenos kolegijos galimybių studija dėl Verslo ir vadybos bei Turizmo ir poilsio studijų krypčių tarptautinių jungtinių studijų programų rengimo ir įgyvendinimo

 

Projekto rezultatai

 

Projekto produktai

Utenos kolegija

Projektas įgyvendinamas be partnerių

D. Puodžiukienė

 

R. Jurgelionienė

 

I. Biveinienė

2011-05-12

 

2012 -03-12

 

10 mėn.

 VP1-1.1-SADM-07-K-01-029 Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas VP1-1.1-SADM-07-K-01-029 Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas Pietryčių, Vidurio ir Šiaurės rytų Lietuvos regionuose Utenos kolegija

Švenčionių r. Magūnų pagrindinė mokykla,

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija,

Rokiškio suaugusiųjų mokymo centras,

Švenčionių r. Pabradės "Žeimenos" gimnazija,

Viešoji įstaiga Jonavos saugusiujų švietimo centras,

Visagino Draugystės vidurinė mokykla,

Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centras,

Panevėžio Jaunuolių dienos centras,

Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija,

Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras,

Švenčionių rajono pedagogų švietimo centras

K. Nausėda

 

K. Astravaitė

 

D. Puodžiukienė

18 mėn.

2010-06-22 iki

2011-12-21

LR Švietimo ir mokslo ministerija

 

Valstybės poreikiams svarbių studijų krypčių populiarinimas
  Renkuosi perspektyvias studijas Utenos kolegija

Projektas įgyvendinamas be partnerių

V. Steponėnienė

R. Kavoliūnienė

D. Aželytė

2011-11-28 2011-12-31

1 mėn.

VP1-2.2 Gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę

VP1-2.2-ŠMM-07-K Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas

8.2 veikla „Kolegijų dėstytojų kompetencijų tobulinimas"

VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-004

Kompleksiškas ir sisteminis Lietuvos kolegijų dėstytojų kompetencijų tobulinimas, gerinant studijų kokybę ir didinant jų tarptautiškumą

Alytaus kolegija

Utenos kolegija

Vilniaus kooperacijos -kolegija

Žemaitijos kolegija

Marijampolės kolegija

D. Stunžėnienė

24 mėn.

2010-04-01/

2012-03-30

VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-058

 

Kolegijų dėstytojų tarpkultūrinių kompetencijų, apimančių dėstytojų bendruosius ir specialiuosius gebėjimus, ugdymo/si ir jų plėtotės palaikymo sistemos kūrimas siekiant veiksmingo Lietuvos kolegijų studijų tarptautinimo

Vilniaus kooperacijos kolegija

Utenos kolegija

Marijampolės kolegija

Klaipėdos verslo kolegija

Panevėžio kolegija

Šiaulių kolegija

Alytaus kolegija

D. Stunžėnienė

24 mėn.

2010-04-01/

2012-03-30

Lietuvos 2004-2006 m. BPD 1 prioritetas 1.5 priemonė „Darbo rinkos, švietimo, švietimo, profesinio rengimo, mokslo ir studijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ BPD2004-ERPF1.5.0-12-05/0025 Odontologinės priežiūros specialistų rengimo bazės infrastruktūros ir  įrangos modernizavimas. Utenos kolegija Projektas įgyvendinamas be partnerių Projekto administratorius J. Mickus Nuo 2006-07-04 iki 2008-08-31
Lietuvos 2004-2006 m. BPD 2 prioritetas „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2. 4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą plėtra“ BPD 2004-ESF-2.4.0-03-05/0111 Vieningo karjeros centro veiklos modelio sukūrimas ir įgyvendinimas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Utenos, Žemaitijos ir Šiaulių kolegijose Vilniaus kolegija

Kauno kolegija,

Klaipėdos kolegija,

Marijampolės kolegija,

Utenos kolegija,

Žemaitijos kolegija,

Šiaulių kolegija,

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Direktorės pavaduotoja akademinei veiklai V. Titenienė Nuo 2006- 05 mėn. iki 2007 m. gruodžio mėn.
BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0068 Šiuolaikiški vadovėliai odontologinės priežiūros specialistų rengimui Lietuvoje  Utenos kolegija

Vilniaus universitetas,

Klaipėdos kolegija,

Panevėžio kolegija,

Šiaulių kolegija

Projekto vadovas dr. R. Čepukas Nuo 2006 m. gegužės iki 2008-04-30
  Slaugos studijų programos tobulinimas pagal Europos Sąjungos standartus Klaipėdos kolegija

Kauno kolegija,

Šiaulių kolegija,

Panevėžio kolegija,

Vilniaus kolegija,

Utenos kolegija

  Nuo 2006 m. gegužės 5 d. iki 2008 m. kovo 1 d.
BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0090 Slaugos, kineziterapijos ir ergoterapijos studijų krypčių inovatyvių mokymo(si) metodų ir formų įgyvendinimas Kauno medicinos universitetas

Klaipėdos universitetas,

 

Kauno kolegija,

 

Utenos kolegija

  Nuo 2005 m. gegužės iki 2007 m. balandžio 30 d.
ESF/2004/2.4.0-K01-072/SUT-188 Nuotolinių studijų kokybės vertinimo metodikos ir jos taikymo tvarkos sukūrimas Studijų kokybės vertinimo centras

Utenos kolegija 

Šiaulių universitetas

Administratorė A. Sinicienė Nuo 2005 m. kovo iki 2007 m. sausio(23 mėn.)
ESF/2004/2.4.0 Vaiko gerovės specialistų, dirbančių su socialinės atskirties vaikais, profesinių-pedagoginių kompetencijų tobulinimo modulių sukūrimas bei įgyvendinimas Vilniaus pedagoginis universitetas Utenos kolegija

SPSRF dekanė doc. dr. A. Kaušylienė

Nuo 2005 -01-01 iki 2007 -12-31(36 mėn.)
ESF/2004/2.4.0-K01-157/SUT-260 Naujausių gamtos mokslų žinių sklaidos mokytojams tinklas Vytauto didžiojo universitetas

Utenos kolegija,

Lietuvos miškų institutas,

Lietuvos Zoologijos sodas,

Kauno moksleivių aplinkotyros centras

VTF lektorė N. Rukštelienė Nuo 2005-03-16 iki 2008-03-31(35 mėn.)
Lietuvos 2004-2006 m. BPD 2 prioritetas „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonė „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ ESF-2.5-007 Universiteto ir kolegijų dėstytojų bei ūkio specialistų mokslinės kompetencijos didinimas (MOKOM – mokslinė kompetencija) Šiaulių universitetas Utenos, Šiaulių, Žemaitijos, Panevėžio, Klaipėdos, Alytaus, Marijampolės  kolegijos Inovacijų ir kokybės laidavimo skyriaus vedėja doc. dr. V. Tumėnienė Nuo 2005-03-02 iki 2008-02-29(35 mėn.)
Lietuvos 2004-2006 m. BPD 2 prioritetas "Žmogiškųjų išteklių plėtra" 2.4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą plėtra“ BPD 2004-ESF-2.4.0-03-05/0177 3D mokymas: mokymo priemonių daugialypėje terpėje kūrimas socialinių mokslų studijoms Socialinių mokslų kolegija

Alytaus kolegija, Utenos kolegija, Panevėžio kolegija, Kolpingo kolegija, Baltijos edukacinių technologijos institutas

VTF dekanė doc. R. Bagdonavičienė 2006-05-01/2007-12-31

PHARE 2002

Subsidijų programos „Pritaikymo prie kintančių rinkos sąlygų ir naujų gebėjimų bei socialinės integracijos skatinimas“

6537902-01-01-0030 Visagino neįgaliųjų tapsmas aktyviais visuomenės piliečiais Visagino pensionatas

Utenos kolegija

Utenos apskrities viršininko administracija

KTU

SPSRF dekanė doc. dr. A. Kaušylienė Nuo  2004-10-18 iki 2005-11-30
6537902-02-01-01-0019 Ignalinos regiono turizmo sektoriaus smulkaus ir vidutinio verslo ir restruktūrizuojamų įmonių darbo išteklių kokybės gerinimas, įgūdžių tobulinimas ir verslumo ugdymas VšĮ Turizmo centras „Palūšė“

Utenos kolegija

 Aukštaitijos Nacionalinio parko direkcija

 Auditorė doc. V. Kaušylienė Nuo 2004 iki 2005-08-31