Mokslo taikomoji veikla ir tyrimai

Kolegijos mokslinės taikomosios veiklos paskirtis – plėtoti taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą (taikomąją veiklą) ir konsultavimą, sprendžiant aktualias šalies bei regiono socialines, ekonomines problemas.

Kolegijos mokslinės taikomosios veiklos tikslai:

  1. plėtoti šaliai ir regionui aktualius taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, įtraukiant studentus, verslo ir kitų socialinių partnerių atstovus;
  2. siekti mokslo ir studijų vienovės rengiant visų sričių specialistus, diegiant taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus, pažangiausias mokslo žinias studijų procese;
  3. siekti praktinio Kolegijos tyrėjų atliktų taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros darbų rezultatų, praktinių sprendimų pritaikymo konkrečioms įmonių, vyriausybinių ir visuomeninių organizacijų problemoms spręsti;
  4. plėtoti verslo įmonių, organizacijų užsakomuosius taikomuosius mokslinius tyrimus, galinčius daryti įtaką visuomenės pokyčiams;
  5. konsultuoti vietos valdžios, ūkio subjektus;
  6. vykdyti taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų sklaidą mokslinėje, mokslo populiarinimo, ir kitoje spaudoje ir mokslo renginiuose;
  7. integruotis į nacionalinę ir tarptautinę mokslinių tyrimų erdvę.

Nuotraukoje: Tarptautinė mokslinė konferencija
„Gyvieji projektai: patirtinis mokymasis ir mokslo bei verslo bendradarbiavimas (ELPE)“.

Dokumentai

Kolegijos mokslinės veiklos nuostatai

Kolegijos mokslinės taikomosios veiklos kryptys 2020 m.

Kolegijos mokslinės taikomosios veiklos kryptys 2021 m.

Kolegijos mokslinės taikomosios veiklos ataskaita 2018-2019 m.

Kolegijos mokslinės taikomosios veiklos ataskaita 2019-2020 m.

Kiti su moksline veikla susiję dokumentai

Mokslo darbų žurnalas "Įžvalgos"

Kontaktai

Dėl užsakomosios veiklos – tyrimų, konsultacijų ir kt. paslaugų įmonėms ir organizacijoms – informaciją teikia:

Doc. dr. Vitalija Bartuševičienė, direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui
tel. (8 606) 96 894, el. p. vitalija@utenos-kolegija.lt