utenos-kolegija.lt

UTENOS KOLEGIJOS UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS KOMPENSAVIMO ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Šio Aprašo nuostatos taikomos studentams, priimtiems į Kolegiją nuo 2017 m. sausio 1 d., iki 2016 m. gruodžio 31 d. į Kolegiją priimtiems asmenis už studijas sumokėta kaina kompensuojama vadovaujantis Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1504 "Dėl už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"œ bei Utenos kolegijos už studijas sumokėtos kainos kompensavimo administravimo tvarkos aprašu patvirtintu Kolegijos direktoriaus 2011-08-31 d. įsakymu Nr. V-254.

Už studijas sumokėtos kainos kompensavimas

Už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama pirmosios pakopos studijų studentams, pasiekusiems geriausių studijų rezultatų. Teisę į sumokėtos už studijas kainos kompensavimą turi Utenos kolegijoje valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigęs asmuo:
  • kuris turi teisę į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą (Mokslo ir studijų įstatymas);
  • kuris neturi akademinių skolų;
  • kurio studijų rezultatų vidurkis ne mažesnis už jo aukštosios mokyklos, jo studijų programos ir formos to paties kurso atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkį. 

Faktiškai sumokėta studijų kaina ar jos dalis, ne didesnė, kaip norminė studijų kaina.