utenos-kolegija.lt

Už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama Utenos kolegijos studentams,  pasiekusiems geriausių studijų rezultatų. Teisę į sumokėtos už studijas kainos kompensavimą turi valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigęs asmuo:

  • kuris turi teisę į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą;
  • kuris neturi akademinių skolų;
  • kurio studijų rezultatų vidurkis ne mažesnis už jo aukštosios mokyklos, jo studijų programos ir formos to paties kurso atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkį.

Kompensuojama yra faktiškai sumokėta studijų kaina, bet nedidesnė už norminę.

Studentus į sąrašus asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, traukia aukštoji mokykla. Jeigu Jums paskiriama kompensacija, per nustatytą terminą būtina pateikti Valstybiniam studijų fondui prašymą ją išmokėti.

UTENOS KOLEGIJOS UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS KOMPENSAVIMO ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Šio Aprašo nuostatos taikomos studentams, priimtiems į Kolegiją nuo 2017 m. sausio 1 d., iki 2016 m. gruodžio 31 d. į Kolegiją priimtiems asmenis už studijas sumokėta kaina kompensuojama vadovaujantis Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1504 "Dėl už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"œ bei Utenos kolegijos už studijas sumokėtos kainos kompensavimo administravimo tvarkos aprašu patvirtintu Kolegijos direktoriaus 2011-08-31 d. įsakymu Nr. V-254.

Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimas galimas ir nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims.

KOMPENSAVIMAS KARO TARNYBĄ ATLIKUSIEMS ASMENIMS

Išsamią informaciją apie už studijas sumokėtos kainos kompensavimą rasite Valstybinio studijų fondo tinklalapyje.