utenos-kolegija.lt

Studentas, kuris atitinka žemiau išvardintus kriterijus, kreipiasi į savo fakulteto administratorę, rašo prašymą, pateikia dokumentų kopijas iki 2019 m. sausio 23 d.

DĖL UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS DALIES KOMPENSAVIMO KARO TARNYBĄ ATLIKUSIEMS ASMENIMS

Vadovaujantis Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. (toliau - Aprašas) 7 punktu, užstudijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą administruoja Valstybinis studijų fondas (toliau - Fondas) ir aukštosios mokyklos.

 Į Sąrašą įtraukiami asmenys, kurie atitinka visas šias sąlygas:

  1. pirmą kartą Kolegijoje studijuoja pagal pirmosios arba antrosios pakopos, arba vientisųjų studijų programas ar yra baigę studijas;
  2. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybč ar bazinius karinius mokymus (toliau - karo tarnyba) baigė prieš pradędami studijas Kolegijoje arba studijų metu;
  3. studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo;
  4. karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 dienos;
  5. karo tarnybą pradąjo iki 2015 m. balandžio 21 dienos;
  6. visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje;
  7. neturi akademinių skolų.

 

Medicinos fakultetas:

Utenio a. 2, Utena LT-28241

Tel. (8-389) 55260; mob. (8-616) 31835, faks.: (8-389) 50818

El. paštas: medicina@ukolegija.lt

 

Verslo ir technologijų fakultetas:

Maironio g. 18, Utena LT- 28143

Tel. (8-389) 57807; mob. (8-616) 31836, faks. (8-389) 57807

El. paštas: vtf@utenos-kolegija.lt

 

Karo tarnybą atlikusiam asmeniui gali būti skiriama tik už vienas studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija.

Asmuo, baigęs karo tarnybą po studijų ir siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos  dalies kompensaciją, nuo sausio 5 d. iki vasario 10 dienos (įskaitytinai) privalo Fondui pateikti elektroninį prašymą per IS Parama bei šiuos dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas:

  1. asmens tapatybės patvirtinantą dokumentą;
  2. dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą;
  3. asmens aukštojo mokslo kvalifikacijč liudijantį diplomč.

Kilus klausimų, prašome kreiptis į Fondo darbuotoją Kristiną Kaučikienę, tel. Nr. (8 5) 2 629626 arba el. paštu kristina.kaucikiene@vsf.lt.

Asmuo atlikęs karo tarnybą prieš pradėdamas studijas ar studijų metu, siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją,  gali  kreiptis į kolegijos Studijų skyrių (Maironio g. 7, 15 kab., telef.: 867795978, 868782516, priemimas@utenos-kolegija.lt)