utenos-kolegija.lt

Informacija

Parama

Neįgaliųjų studentų rėmimas (Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM)

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas: Dėl tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas: Dėl finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems

Lietuvos studentų sąjungos rekomendacijos aukštojo mokslo prieinamumui neįgaliesiems gerinti

Oficialios rekomendacijos dėl studijų aplinkos pritaikymo pagal individualius klausos negalią turinčius studentų poreikius

Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems Utenos kolegijoje, tvarka

Prašymo forma nuo 2018-01-01

INFORMACIJA APIE SKIRTĄ FINANSINĘ PARAMĄ UTENOS KOLEGIJOJE STUDIJUOJANTIEMS NEĮGALIESIEMS STUDENTAMS

Tikslinės išmokos

Tikslinės išmokos neįgaliesiems studentams – išsamesnė informacija (Valstybinis studijų fondas)

Prašymo forma

Kita aktuali informacija

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Utenos kolegijai perdavė 100 knygelių, du CD Neįgaliųjų teisių konvencija ir Neįgaliųjų teisių konvencijos fakultatyvus protokolas (priimti 2006 m. gruodžio 13 d. JTO generalinės Asamblėjos 61 - oje sesijoje). Taip pat vieną CD Neįgaliųjų teisių konvencijos vertimas į lietuvių gestų kalbą.

Kiekvienas neįgalusis studentas, studijuojantis Utenos kolegijoje, leidinį gali atsiimti fakultetų administracijoje. Leidinius ir CD galite rasti kolegijos bibliotekoje.

1. Neįgaliųjų teisių konvencija.

2. Lietuvos studentų sąjungos atlikto tyrimo "Studentai su negalia aukštosiose mokyklose 2007-2008 mokslo metais" ataskaita.

3. Lietuvos studentų sąjungos atlikto tyrimo "Studentai su negalia aukštosiose mokyklose 2008-2009 mokslo metais" ataskaita.

Kontaktinis asmuo

Utenos kolegijos administracija
Tel./faks.: (8-389) 51662
El. paštas: administracija@utenos-kolegija.lt