utenos-kolegija.lt

STUDENTŲ DĖMESIUI!

2019  m. balandžio 26 d. Utenos kolegijos Akademinė taryba patvirtino šiuos atnaujintus dokumentus:

1. UTENOS KOLEGIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS IR STUDIJŲ FORMOS KEITIMO TVARKOS APRAŠAS.

Aprašas taikomas Kolegijos studentams, kurių studijas finansuoja valstybė ir kurie ketina keisti studijų programą ir (ar) studijų formą; asmenims, studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų vietose kitoje kolegijoje ir keičiantiems studijų programą Kolegijoje; Kolegijos studentams, studijuojantiems valstybės nefinansuojamose studijų vietose ir keičiantiems studijų programą ir (ar) studijų formą toje pačioje studijų srityje Kolegijoje.

2. UTENOS KOLEGIJOS STUDENTŲ KONKURSINĖS EILĖS SUDARYMO TVARKA.

Studentų konkursinė eilė sudaroma siekiant įvertinti studentų pažangumą ir suteikti palyginamąją informaciją apie jų studijų pasiekimus. Šios eilės pagrindu atrenkami studentai, kuriems skiriamos skatinamosios stipendijos už studijų rezultatus; kuriems Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir dydžiu kompensuojama per atitinkamą laikotarpį sumokėta studijų kaina; kuriems skiriama valstybės remiama paskola ir kita.

3. UTENOS KOLEGIJOS ĮMOKŲ MOKĖJIMO TVARKA.

Ši tvarka reglamentuoja įmokų nustatymo ir mokėjimo terminus, tvarką ir kontrolę.

MOKESTIS UŽ STUDIJAS

Studentas, pagal Studijų sutartį mokestį už studijas sumoka per kiekvieno semestro pirmąsias 20 dienų (rudens semestro – iki rugsėjo 20 d. ir pavasario semestro – iki kovo 1 d.).

Sumokama: AB bankas "Swedbank", banko kodas 73000, sąskaitos Nr. LT96 7300 0100 0260 7628, būtina nurodyti vardą, pavardę, asmens kodą, akademinę grupę (pvz.: Vardenis Pavardenis, asm.kodas xxxxxxxxxxx, gr. T-16).

SKATINAMOSIOS STIPENDIJOS