utenos-kolegija.lt
Bendrojo priėmimo datos ir procedūros

Prašymų priimti studijuoti kolegijas registravimas *

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje

2019-06-01/2019-07-22

iki 15 val.

Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija

Sesija

 2019-06-17/2019-07-05

Rezultatų paskelbimas

 iki 2019-07-10

Papildoma stojamųjų egzaminų sesija (tik dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavusiems pagrindinėje sesijoje)

Sesija

2019-07-11

Rezultatų   paskelbimas

iki 2019-07-16

Pagrindinis priėmimas

Pirmasis etapas

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2019-07-26 iki 12 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas kolegijoje

2019-07-29/2019-07-31

iki 17 val.

Likusių laisvų vietų paskelbimas

2019-08-01 12 val.

Antrasis etapas

Prašymų priimti studijuoti kolegiją teikimas**

2019-08-01 nuo 12 val. - 2019-08-03 iki 12 val.

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2019-08--06 iki 12 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas kolegijoje

2019-08-07/2019-08-08

iki 17 val.

Likusių laisvų vietų paskelbimas

2019-08-09 12 val.

Papildomas priėmimas

Prašymų priimti studijuoti į  kolegiją teikimas**

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje

 2019-08-12/2019-08-15

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2019-08-20 iki 12 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas kolegijoje

2019-08-21/2019-08-22

iki 17 val.

* Prašymo pageidavimų sąraše galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį, tačiau negalima įrašyti studijų programų, kuriose numatytas stojamasis testas jau yra įvykęs arba iki pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu tvarkaraštyje numatyto stojamojo  testo liko mažiau kaip 24 valandos. ** Prašymus į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų studijų sutačių dėl valstybės finansuojamų vietų ar studijų stipendijų.

Tiesioginio priėmimo datos ir procedūros

TIESIOGINIS PRIĖMIMAS (tik į valstybės nefinansuojamas vietas, išskyrus į Dantų technologijos studijų programą)

Priėmimo procedūros

Datos ir terminai

Vieta ir pastabos

Prašymų studijuoti, 2018 m. ar anksčiau įgyto vidurinio išsilavinimo dokumentų, kitų reikalingų dokumentų teikimas, konkursinio balo skaičiavimas

Nuo 2019-04-01, tęsiama kol užpildomos laisvos studijų vietos

Kolegijos Dokumentų priėmimo tarnyba

(Maironio g. 7,
13 kab., Studijų skyrius)

2018 m. ar anksčiau įgijusių vidurinį išsilavinimą stojančiųjų studijų sutarčių pasirašymas

Nuo 2019-06-01

Prašymų studijuoti, 2019 m. ar  anksčiau įgyto vidurinio išsilavinimo dokumentų, kitų reikalingų dokumentų teikimas, konkursinio balo skaičiavimas, studijų sutarčių pasirašymas

Nuo 2019-07-08, tęsiama kol užpildomos laisvos studijų vietos

Daugiau informacijos Utenos kolegijos studentų priėmimo 2019 m. taisyklėse