utenos-kolegija.lt

Bendrojo priėmimo datos ir procedūros (informacija rengiama)

Prašymų priimti studijuoti kolegijas registravimas *

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje

Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija

Sesija

 

Rezultatų paskelbimas

 

Papildoma stojamųjų egzaminų sesija (tik dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavusiems pagrindinėje sesijoje)

Sesija

Rezultatų   paskelbimas

Pagrindinis priėmimas

Pirmasis etapas

Kvietimo studijuoti paskelbimas

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas kolegijoje

Likusių laisvų vietų paskelbimas

Antrasis etapas

Pageidavimų prioritetų prašymuose koregavimas

 

Kvietimo studijuoti paskelbimas

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas kolegijoje

Likusių laisvų vietų paskelbimas

Papildomas priėmimas

Prašymų priimti studijuoti į  kolegiją teikimas**

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje

 

Kvietimo studijuoti paskelbimas

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas kolegijoje

* Prašymo pageidavimų sąraše galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį, tačiau negalima įrašyti studijų programų, kuriose numatytas stojamasis testas jau yra įvykęs arba iki pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu tvarkaraštyje numatyto stojamojo  testo liko mažiau kaip 24 valandos. ** Prašymus į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų studijų sutačių dėl valstybės finansuojamų vietų ar studijų stipendijų.

Tiesioginio priėmimo datos ir procedūros

TIESIOGINIS PRIĖMIMAS (tik į valstybės nefinansuojamas vietas)

Priėmimo procedūros

Datos ir terminai

Vieta ir pastabos

Prašymą studijuoti, iki 2019 m. įgyto vidurinio išsilavinimo dokumentų, kitų reikalingų dokumentų teikimas, konkursinio balo skaičiavimas

Nuo 2019-04-01, tęsiama kol užpildomos laisvos studijų vietos

Kolegijos priėmimo tarnyba

(Maironio g. 7,

15 kab., Studijų skyrius)

Iki 2019 m. įgijusių vidurinį išsilavinimą dokumentų, kitų reikalingų dokumentų teikimas, konkursinio balo skaičiavimas.

Nuo 2019-06-01

Prašymų studijuoti, 2019 m. ar  anksčiau įgyto vidurinio išsilavinimo dokumentų, kitų reikalingų dokumentų teikimas, konkursinio balo skaičiavimas, studijų sutarčių pasirašymas

Nuo 2019-08-27, tęsiama kol užpildomos laisvos studijų vietos

 

Daugiau informacijos Utenos kolegijos studentų priėmimo 2019 m. taisyklėse