utenos-kolegija.lt

Bendrojo priėmimo datos ir procedūros

Prašymų priimti studijuoti kolegijas registravimas *

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje

2018-06-01  2018-07-23

Iki 12 val.

Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija

Sesija

2018-06-18 2018-07-10

Rezultatų paskelbimas

Iki 2018-07-12

Papildoma stojamųjų egzaminų sesija (tik dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavusiems pagrindinėje sesijoje)

Sesija

2018-07-16 2018-07-17

Rezultatų   paskelbimas

2018-07-18

Pagrindinis priėmimas

Pirmasis etapas

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2018-07-26

iki 12 val.

Sutarči su pakviestaisiais sudarymas kolegijoje

2018-07-27 2018-07-31

Iki 17 val.

(išskyrus liepos 28 ir 29 d.)

Likusių laisvų vietų paskelbimas

2018-08-01

12 val.

Antrasis etapas

Pageidavimų prioritetų prašymuose koregavimas

2018-08-01

12 val.

2018-08-03

Iki 16 val.

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2018-08-07

iki 12 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas kolegijoje

2018-08-08 2018-08-09 

Iki 17 val.

Likusių laisvų vietų paskelbimas

2018-08-10

12 val.

Papildomas priėmimas

Prašymų priimti studijuoti į  kolegiją teikimas**

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje

2018-08-13

2018-08-17 

Iki 15 val.

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2018-08-21

iki 12 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas kolegijoje

2018-08-22 2018-08-23  

Iki 17 val.

* Prašymo pageidavimų sąraše galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį, tačiau negalima įrašyti studijų programų, kuriose numatytas stojamasis testas jau yra įvykęs arba iki pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu tvarkaraštyje numatyto stojamojo  testo liko mažiau kaip 24 valandos. ** Prašymus į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų studijų sutačių dėl valstybės finansuojamų vietų ar studijų stipendijų.

Tiesioginio priėmimo datos ir procedūros

TIESIOGINIS PRIĖMIMAS (tik į valstybės nefinansuojamas vietas)

Priėmimo procedūros

Datos ir terminai

Vieta ir pastabos

Prašymą studijuoti, iki 2018 m. įgyto vidurinio išsilavinimo dokumentų, kitų reikalingų dokumentų teikimas, konkursinio balo skaičiavimas

Nuo 2018-04-01, tęsiama kol užpildomos laisvos studijų vietos

Kolegijos priėmimo tarnyba

(Maironio g. 7,

15 kab., Studijų skyrius)

Iki 2018 m. įgijusių vidurinį išsilavinimą dokumentų, kitų reikalingų dokumentų teikimas, konkursinio balo skaičiavimas.

Nuo 2018-06-01

Prašymų studijuoti, 2018 m. ar  anksčiau įgyto vidurinio išsilavinimo dokumentų, kitų reikalingų dokumentų teikimas, konkursinio balo skaičiavimas, studijų sutarčių pasirašymas

Nuo 2018-08-27, tęsiama kol užpildomos laisvos studijų vietos

 

Daugiau informacijos Utenos kolegijos studentų priėmimo 2018 m. taisyklėse