utenos-kolegija.lt

Bendrasis priėmimas į valstybės finansuojamas (vf) ir valstybės nefinansuojamas (vnf) studijų vietas vykdomas pagal Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO, www.lamabpo.lt) nustatytą tvarką pagal šiuos žingsnius:

Tiesioginis priėmimas į valstybės nefinansuojamas (vnf) studijų vietas (išskyrus į Dantų technologijos studijų programą) vykdomas Kolegijos nustatyta tvarka ir terminais:

  1. Kreipkis į Utenos kolegijos Dokumentų priėmimo tarnybą,
  2. Pateik dokumentus reikalingus konkursinio balo skaičiavimui,
  3. Pasirink norimą studijuoti studijų programą,
  4. Pildyk prašymą, dalyvauk konkurse,
  5. Atvyk į Utenos kolegiją sudaryti studijų sutarties nurodytomis dienomis.

Daugiau informacijos Utenos kolegijos studentų priėmimo 2019 m. taisyklėse