utenos-kolegija.lt

Paramediko profesinio mokymo programa

Paramediko profesinio mokymo programa

Utenos kolegija, atsižvelgdama į regiono darbdavių prašymus ir specialistų poreikį,   nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.  pradeda įgyvendinti  Paramediko tęstinio profesinio formalaus mokymo programą.

Programos trukmė: 1,5 m. Apimtis: 90 kreditų.

Kas gali pretenduoti į Paramediko tęstinio profesinio formalaus mokymo programą?

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – vidurinis išsilavinimas.

Tęstinis profesinis formalusis mokymas skirtas:

  • ne pirmajai kvalifikacijai įgyti;
  • tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją;
  • baigusiam tęstinio formaliojo profesinio mokymo programą ir (ar) nustatyta tvarka gavusiam jo įgytų kompetencijų įvertinimą, suteikiama atitinkamo lygio kvalifikacija;
  • turinčiam aukštojo mokslo išsilavinimą.

Paramediko modulinė profesinio mokymo programa yra skirta parengti kvalifikuotą paramediką, kuris būtų fiziškai ir psichologiškai pasirengęs savarankiškai ir komandoje su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais  teikti medicinos pagalbą urgentinių situacijų metu.

Įgiję paramediko kvalifikaciją asmenys galės verstis paramediko praktika Lietuvos Respublikoje tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti skubiosios medicinos pagalbos paslaugas ir (ar) kitas sveikatos priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus kartu su kitais sveikatos priežiūros specialistais turi teikti ir paramedikas. Paramedikas paslaugas teikia visų amžiaus grupių pacientams. Paramedikas sveikatos apsaugos sistemoje dirba savarankiškai arba komandoje, kartu su kitais asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiais specialistais.

Darbas reikalauja fizinės ištvermės, psichologinio atsparumo, gali būti dirbama pamainomis, darbo metu privaloma dėvėti specialiuosius darbo drabužius. Paramedikas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: atsakingumas, tikslumas, fizinis ištvermingumas, gebėjimas mokytis, gebėjimas dirbti komandoje, gebėjimas greitai orientuotis, empatija.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai: Kompleksinis žmogaus kūno vertinimas ir komunikacija; Pirmosios pagalbos teikimas; Būtinosios medicinos pagalbos teikimas pagal kompetenciją; Paciento transportavimas; Prevencinių medicinos priemonių taikymas, Medicinos pagalbos teikimas ekstremalių situacijų metu.

Kompetencijų vertinimas vyksta įsisavinus (baigus) kiekvieną modulį. Baigus visą modulinę programą vyksta įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų).

Prašymus teikti per LAMA BPO sistemą.

Daugiau informacijos apie priėmimą bei pagalbos pateikiant prašymus kreiptis į Dokumentų priėmimo tarnybą tel.: 8 687 82 516, 8 677 95 978; el. p. priemimas@utenos-kolegija.lt

Pasiterauti apie programą galite el.paštu d.sakalyte@ukolegija.lt