utenos-kolegija.lt

Priėmimas į individualias išlyginamąsias bendrosios praktikos slaugos studijas

Priėmimas į individualias išlyginamąsias bendrosios praktikos slaugos studijas

Utenos kolegijoje nuo 2017 m. vasario 1 dienos pradedamas priėmimas į individualias išlyginamąsias bendrosios praktikos slaugos studijas, skirtas asmenims, įgijusiems aukštesnįjį slaugos, medicinos sesers, medicinos felčerio, felčerio laboranto išsilavinimą. Studijos organizuojamos Utenos kolegijos Medicinos fakultete. Baigus šias studijas bus suteiktas slaugos profesinio bakalauro laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikacija.

Dalis anksčiau studijuotų programos dalykų bus įskaityti, todėl norintiems įgyti profesinio bakalauro bendrosios praktikos slaugos išsilavinimą, studijų trukmė yra individuali, atsižvelgiant į reikiamą surinkti kreditų skaičių ir gali trukti 1-2 metus.

Atitinkamai įgytam išsilavinimui, studijos gali trukti:

 • Jei medicinos sesers, medicinos felčerio, felčerio laboranto išsilavinimas įgytas iki 1993 metų – studijos truktų apie 2 metus.
 • Jei aukštesnysis slaugos, medicinos sesers, medicinos felčerio, felčerio laboranto išsilavinimas įgytas nuo 1993 iki 1998 metų – studijos truktų apie 1,5 metų.
 • Jei aukštesnysis slaugos, medicinos sesers išsilavinimas įgytas nuo 1998 iki 2003 metų – studijos truktų apie 1 metus.

Vieno kredito kaina - 23,20 eurų. Bendra studijų kaina priklausys nuo individualia tvarka sudarytos studijų programos ir reikiamo išklausyti kreditų skaičiaus.

Atliekant išklausytų studijų dalykų ir rezultatų palyginimą su šiuo metu realizuojama bendrosios slaugos praktikos studijų programa, kiekvienam individualiai bus atsižvelgiama į jo išsilavinimą, praktinę darbo patirtį.

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val.  Utenos kolegijos Medicinos fakultete (Utenio a. 2, 2-02 kabinetas, Utena) iki 2017 m. sausio 15 d. (Pastaba. Priimamųjų skaičius ribotas, todėl dokumentų priėmimas gali baigtis anksčiau nustatyto termino).

       Stojantieji asmeniškai arba per įgaliotą asmenį pateikia:

 1. Prašymą (pagal kolegijos formą užpildo atvykę).
 2. Brandos atestatą ir jo priedą arba kitą vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jų kopijas.
 3. Diplomą ir jo priedą (originalas ir jo kopijos). Priede turi būti nurodyti išklausyti dalykai, valandų skaičius ir įvertinimas.
 4. Pasą arba asmens tapatybės kortelę (originalą ir kopiją).
 5. Paskutinių penkių metų kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus (originalą ir kopiją).
 6. Pažymą apie praktinę darbo patirtį.
 7. Vieną nuotrauką 3x4 formato.
 8. Jeigu po diplomo gavimo keista pavardė, santuokos liudijimą (kopiją).
 9. 30,- eurų stojimo mokesčio kvito (pavedimo) kopiją.

Už dokumentų tvarkymą mokama:

Stojamoji studijų įmoka – 30,- eurų.

Stojamoji studijų įmoka sumokama į Utenos kolegijos sąskaitą AB banke “Swedbank”, banko kodas 73000, sąskaitos Nr. LT96 7300 0100 0260 7628, (įmokos gavėjas – Utenos kolegija, įmonės kodas 111965850, įmokos pavadinimas – Stojamoji studijų įmoka, mokėtojo asmens kodas – įrašyti stojančiojo vardą, pavardę ir asmens kodą). Atsiėmus prašymą, dokumentus, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.

Smulkesnė informacija pasiteirauti:

Dėl dokumentų pateikimo: Inga Ubeikienė, tel. +370 616 31 835, el. paštas: medicina@ukolegija.lt

Dėl studijų rezultatų įskaitymo, studijų organizavimo: Danguolė Šakalytė, tel. +370 686 04178, el. paštas: opk@utenos-kolegija.lt