Tarptautinių ryšių skyrius

Skyriaus veikla

Tarptautinių ryšių skyriaus veikla orientuota į kolegijos žinomumo Europos aukštojo mokslo erdvėje ir už jos ribų didinimą bei  tarptautiškumo skatinimą. Tarptautiškumas plėtojamas per akademinį studentų bei dėstytojų mobilumą, dvišalį bei daugiašalį instutitucinį bendradarbiavimą, tarptautinius studijų plėtros projektus, studijų programų turinio atnaujinimą ir tarptautinės dimensijos pritaikymą, bendrus mokslinius ir taikomuosius tyrimus, rengiamas jungtines studijų ir dvigubo diplomo programas.

Kolegijos studentams yra sudarytos sąlygos studijuoti, o dėstytojams – dalintis gerąja patirtimi bei tobulinti profesines kompetencijas daugiau kaip 65 užsienio šalių partnerinėse institucijose.

Kolegijos studentai atlieka praktikas bei dėstytojai dalyvauja profesinio tobulinimosi veiklose įvairiose Europos Sąjungos institucijose.

Aktyvi tarptautinė veikla realizuojama dalyvaujant Erasmus+, NORDPlus programose ir tarptautiniuose projektuose.

Utenos kolegijos dalyvavimas tarptautinių organizacijų veikloje suteikia progą kolegijos studentams studijų metu laikyti egzaminus bei įgyti tarptautinius SPACE Euroverslo, Euroturizmo arba Eurokalbų diplomus.

Skyriaus darbuotojai

Rūta Jurgelionienė
skyriaus vedėja, Erasmus+ programos institucinė koordinatorė

Maironio g. 7, LT-28142 Utena
Tel.: (8-389) 51662
Mob.tel.: (8-687) 24623
trs@utenos-kolegija.lt

Deividas Kurlavičius
skyriaus specialistas

Tel.: (8-389) 51662
trs.specialistas@utenos-kolegija.lt

Erasmus+ programos akademinis koordinatorius

erasmus@utenos-kolegija.lt

Tarptautinių praktikų koordinatoriai

Vilma Andrašienė,  Praktikų vadovė Verslo ir technologijų fakultete
Inga Ubeikienė,  Praktikų vadovė Medicinos fakultete